Yleisiä yhdistystoiminnan ohjeita

  • Yhdistystoiminnan avaimet-opas: KSL:n julkaisema Yhdistystoiminnan avaimet on opas, joka toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Se on suunnattu yhdistystoiminnasta kiinnostuneille, erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille. Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -taidot yhdistystoimintaan.
  • Yhdistystoiminnan ABC – Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan: Järjestötoiminnan konsultti Kari Loimu on kirjoittanut kattavan ja kieliasultaan helppolukuisen oppaan yhdistystoiminnasta. Kirja on tehty yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa. 2013.
  • Selkokielinen yhdistystoiminnan opas: Työministeriön julkaisema opas.
  • Yhdistysrekisteri: Tietoa yhdistyksen rekisteröimisestä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.
  • Y-tunnus: Tietoa Y-tunnuksesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Miten kaupunki, yhteisöt, oppilaitokset, kaupunkilaiset ja yrittäjät voisivat hyötyä kaupunkiaktivismista ja elävästä kaupunkikulttuurista? Miten erilaiset uudenlaiset kaupunkiaktivismin toimijat voitaisiin linkittää paremmin paikallisiin asukkaisiin, yrittäjiin ja alueen palveluita käyttäviin kaupunkilaisiin?
Opas kaupunkiaktivismiin -julkaisu 2014 (pdf 1,7 Mt)

Uutinen 2019: Pienimuotoista (alle 10 000 €) rahankeräystä helpotettiin – lupaa ei enää tarvita

Kokousten malliasialistat