Yhdistystoiminta ja lainsäädäntö

Kokousten malliasialistat

Ohjeita yhdistystoimintaan

Yhdistystoiminnan avaimet-opas

KSL:n julkaisema Yhdistystoiminnan avaimet on opas, joka toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Se on suunnattu yhdistystoiminnasta kiinnostuneille, erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille. Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -taidot yhdistystoimintaan.

Yhdistystoiminnan ABC – Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan

Järjestötoiminnan konsultti Kari Loimu on kirjoittanut kattavan ja kieliasultaan helppolukuisen oppaan yhdistystoiminnasta. Kirja on tehty yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa. 2013.

Selkokielinen yhdistystoiminnan opas

Työministeriön julkaisema opas.

Yhdistysrekisteri

Tietoa yhdistyksen rekisteröimisestä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Y-tunnus

Tietoa Y-tunnuksesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla.

Opas kaupunkiaktivismiin 2014

Miten kaupunki, yhteisöt, oppilaitokset, kaupunkilaiset ja yrittäjät voisivat hyötyä kaupunkiaktivismista ja elävästä kaupunkikulttuurista? Miten erilaiset uudenlaiset kaupunkiaktivismin toimijat voitaisiin linkittää paremmin paikallisiin asukkaisiin, yrittäjiin ja alueen palveluita käyttäviin kaupunkilaisiin?

Miten taataan alueellinen tasa-arvoisuus ja kuka saa päättää mihin kaupunkitilaa käytetään ja kuka sitä käyttää? Miten varmistetaan, että kaikille on olemassa samat säännöt ? Missä menee kaupunkikulttuurin ja liiketoiminnan raja?

Opas kaupunkiaktivismiin -julkaisu (pdf 1,7 Mt)