Kotiseutupäivät

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Vantaalla 30.8.–1.9.2024

Vuonna 2024 Vantaa täyttää kaupunkina 50 vuotta. Yksi Vantaan juhlavuoden päätapahtumia on elo–syyskuun vaihteessa järjestettävät Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Tapahtuma on samalla Kotiseutuliiton 75-juhlavuoden huipentuma.

Vantaa on rosoisen kaunis, historiallinen kaupunki, jonka seudullinen historia ulottuu aina kivikaudelle saakka. Vantaalla kulttuuri, julkinen taide, historia ja kulttuuritapahtumat näyttäytyvät varsinkin kesäaikana eri puolilla kaupunkia. Vantaan juhlavuoden ja Kotiseutupäivien teema Kotona Vantaalla kokoaa yhteen kaikki vantaalaiset juurista riippumatta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kotiseutupäivät järjestetään Vantaalla. Vantaan Kotiseutupäivillä halutaan nostaa esiin modernia kaupunkilaisuutta, osallisuutta ja monikulttuurisuutta – kulttuuriperinnön lisäksi.

Vantaan juhlavuoden teema ja tavoitteet ovat muodostuneet monikielisen asukaskyselyn tuloksena. Kesällä 2022 kaupunkilaisilta kysyttiin: Millainen on sinun viisikymppinen Vantaasi – nyt ja tulevaisuudessa? Kysely kiinnosti vantaalaisia ja vastauksista poimittiin englanniksi tullut lausahdus: Vantaalla tuntee, että on löytänyt paikkansa maailmassa.

Juhlavuoteen huipentuu myös Vantaan kaupungin historiatoimikunnan Vantaa 50 -hanke. Hankkeessa kerätään kaupunkilaisten muistitietoa ja järjestetään historia-aiheisia tapahtumia. Juhlavuonna avataan hankkeeseen liittyvä kaupunginmuseon näyttely ja julkaistaan Vantaan 50-vuotista kaupunkihistoriaa käsittelevä juhlakirja. 

Erinomainen tapahtuma tutustua aitoon kulttuuriperintöön vuosittain eri puolilla Suomea

Valtakunnalliset Kotiseutupäivät on Kotiseutuliiton vuotuinen päätapahtuma, joka on järjestetty vuodesta 1949 alkaen eri puolilla Suomea.

Kotiseutupäiville osallistuu tuhansia paikallisia sekä satoja kulttuurialan ammattilaisia ja -harrastajia eri puolilta Suomea. Kunnat, maakuntien liitot, yhdistykset, aluejärjestöt ja valtakunnalliset järjestöt lähettävät tapahtumaan edustajansa. Monet tulevat tapahtumaan ilman edustustehtäviä, koska se on erinomainen tapa tutustua aitoon paikalliseen kulttuuriperintöön. Tapahtuma on erittäin vahvasti myös paikallisten oma tapahtuma, mikä näkyy Kotiseutupäivien monipuolisessa ohjelmassa.

Kaikki ovat tervetulleita ilmoittautumaan tapahtumaan ja sen pääosin maksuttomaan ohjelmaan. Kannustamme myös kaikkia vantaalaisia ottamaan kotiseutunsa haltuun kotiseutupäivillä! Ilmoittautuminen retkiin ja opastuksiin

Kaupunginjohtajan tervehdys

Tervetuloa Vantaalle!

Toivotan Teidät kaikki tervetulleiksi juhlimaan kaupunkiimme tuplajuhlia: Valtakunnallisia kotiseutupäiviä, jotka tänä vuonna täyttävät 75 vuotta ja Vantaan 50-vuotisjuhlavuotta kaupunkina!

Lue lisää

Vuonna 1974 saadun kaupunkistatuksen lisäksi Vantaa on ollut kotiseutua jo pian 700 vuoden ajan: paikkakunta mainitaan jo vuonna 1331 nimellä Hellsinä tai Helsingå, joka suomenkielisten keskuudessa esiintyi nimellä Vantaanjoki. Helsingin pitäjän kylää on puolestaan vanhastaan kutsuttu Vantaan kyläksi. Kaupungin nimen muotoutuessa oli alueen asukkaista enemmistö jo suomenkielisiä.

Vantaalainen kotiseuturakkaus näkyy kiintymyksenä omaan kylään tai kaupunginosaan. Pääsette tutustumaan tähän kotiseuturakkauteen muun muassa Helsingan pitäjän kirkonkylässä talojen vanhoilla pihoilla ja puutarhoissa tai vaikkapa kaupunginjuhlanäyttelyssä. Lähiluontoon ja kaupunkikeskustoihimme voit ajaa maksuttomalla kaupunkipyörällä ja nukkua yösi kaupungin sykkeen kupeessa sijaitsevassa Kuusijärven Metsähotellissa. Juhlavuoden kunniaksi julkaistavien kirjojen kautta avautuu näkymä vantaalaiseen kaupunkisuunnitteluun ja kuntapolitiikkaan – toisin sanoen niihin ihmisiin, jotka ovat kaupunkiamme ja kotiseutuamme rakentaneet.

Juhlavuotemme teema Kotona Vantaalla kuvaa kaupunkimme nykytilaa: kansainvälinen, monimuotoinen ja rohkea muuttajien lentokenttäkaupunki on koti jo liki neljännesmiljoonalle asukkaallemme ja yli 10 000 yritykselle! Yhtä tärkeää kuin on katsoa taakse ja ymmärtää, miten nykyiseen tilanteeseen on päästy, on suunnitella sitä, millaisten innovaatioiden, muuttoliikkeen ja asenneilmapiirin avulla Vantaa on tulevaisuudessakin paikka hyvälle elämälle, kasvulle ja yrittämiselle.

Kaupungissamme on monta vahvaa keskusta – kaupunkeja kaupungissa – joihin on muodostunut vahvoja paikallisidentiteettejä, jotka heijastelevat monikulttuurisen Vantaan kulttuuriperinnön moninaisuutta. Kehitämme näitä keskuksia vielä nykyistäkin viihtyisämmiksi, turvallisemmiksi, toimivammiksi ja saavutettavammiksi.

Vastaamme asukkaittemme ja elinkeinoelämän palveluntarpeeseen nostamalla vantaalaisten koulutus- ja osaamistasoa ja kehittämällä toiminnallisesti monikäyttöistä palveluverkkoa ja saavutettavuutta. Tasaamme hyvinvointieroja ja alueiden eriytymistä tarjoamalla monipuolista asumista, liikkumismahdollisuuksia lähiluonnossa ja satsaamalla uusien kaupunkilaisten kotoutumiseen ja työelämän positiiviseen kehitykseen. Vantaa haluaa olla paras kumppani niin nykyisille ja tuleville asukkaille, matkaajille kuin Vantaalla toimiville yrittäjille!

Kotiseututyö on kaikille avointa asukastoimintaa ja vaikuttamista, joka vahvistaa kotiseutusuhdettamme ja tunnetta siitä, että kuulumme tiettyyn paikkaan ja olemme osa yhteisöä. Rakennamme yhdessä sosiaalisesti kestävää, moninaista Vantaata, jonka 100-vuotisjuhlia voidaan toivottavasti viettää yhtä ylpeinä kuin nyt vietämme viisikymppisiämme!

Pekka Timonen
Vantaan kaupunginjohtaja

Kotiseutuliiton tervehdys

Kotiseudut ja kulttuurit kohtaavat Vantaalla

Vantaa juhlii kuluvana vuonna kaupungin 50-vuotista taivalta keskeisenä osana pääkaupunkiseutua sekä huikeasti kasvaneena, kehittyneenä ja kansainvälisenä suomalaisittain suurena kaupunkina.

Lue lisää

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat osa kaupungin juhlaa ja luonteva jatkumo Vantaa-tarinaan: onhan Vantaa jo Seutulan (sittemmin Helsinki-Vantaan) lentokentän alkuvaiheista lähtien tarjonnut kodin, koulutusta ja työtä kymmenille tuhansille eri puolilta maatamme muuttaneille ihmisille. Kehitys on jatkunut ja muuntunut: tänä päivänä Suomen monikulttuurisimmassa kaupungissa jo lähes neljännes asukkaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Vantaalla ovat ovet olleet aina auki uusille ihmisille ja ajatuksille. Ihmisten välisiä luokkaeroja ei juurikaan ole ollut. Verkostokaupungissa luonto on lähellä, yhteydet niin kotomaahan kuin maailmalle toimivat.

Isot muutokset ja tasapainoinen kehittäminen vaativat asukkailta ja päättäjiltä rakentavaa, tiivistä yhteistyötä ja avointa keskustelua. Kotiseudun kehittyminen ja muuntuminen on erityisen herkkä alue – meille jokaiselle.

Siis avoimin mielin ja innolla perehtymään historiaan, katsomaan tätä päivää ja pohtimaan tulevia – Vantaan kotiseutupäivillä!

Sampo Suihko
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja

Päivien suojelijan tervehdys

Kotiseututyö on tärkeää kulttuuriperinnön suojelua

Jokaisella meillä on juuret jossakin. Jokainen meistä on kotoisin jostain. On kuitenkin jokaisen henkilökohtainen kokemus, minkä paikan kokee kotiseudukseen – mihin paikkaan kiinnittyy ja kokee omakseen.

Lue lisää

Kotiseutupäivien tämän vuoden teema ”Kotona Vantaalla” on erityisen lähellä itseäni. Vantaa on kaupunki, jossa voi tuntea olevansa kotona ja kuuluvansa joukkoon riippumatta siitä, onko se oma synnyinpaikka ja kuinka kauan on Vantaalla asunut.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseututoiminnan päätapahtuma, jota on järjestetty vuosittain vuodesta 1949 alkaen. Tänä vuonna kyseessä ovat järjestyksessään 75. valtakunnalliset kotiseutupäivät. Olen erityisen iloinen, että tämän vuoden Kotiseutupäivät järjestetään ensimmäistä kertaa Vantaalla samaan aikaan kun kaupunkimme täyttää 50 vuotta.

Kotiseututyö tarkoittaa asuinpaikan ymmärtämistä, elävöittämistä ja kehittämistä sekä hyvän elinympäristön ja siihen liittyvän ymmärryksen jatkuvuuden mahdollistamista. Kotiseudut ovat täynnä edellisten sukupolvien osaamista, työtä ja taloudellisia panostuksia.

Vantaa on hieno esimerkki siitä, miten erilaisia ja omanlaisia alueita kaupunkimme kätkee sisäänsä. Tämä on rikkaus, joka tukee erilaisten ihmisten asettumista alueelle. Vantaalla voit kokea maaseudun rauhan, asua lähiössä sekä aistia kaupungin sykettä. Vantaa on myös portti maailmalle kansainvälisen lentokentän sijaitessa täällä.

Tänäkin vuonna Kotiseutupäivien ohjelma on monipuolinen. Tarkoituksena on nostaa esille kulttuuriperinnön ohella modernia kaupunkilaisuutta, osallisuutta ja monikulttuurisuutta. Tämä on mainio osoitus siitä, miten kotiseututyö elää ajassaan ja huomioi yhteiskunnalliset muutokset.

Haluan toivottaa jokaisen tervetulleeksi kotiseudulleni Vantaalle. Antoisia kotiseutupäiviä!

Sari Multala
Tiede- ja kulttuuriministeri, Vantaan kaupunginvaltuutettu