Finlands Hembygdsförbund

Finlands Hembygdsförbund är centralorganisationen för finskt hembygdsarbete.

Det befrämjar mångsidig finsk kultur och värdering av lokala kulturer, utvecklar och stödjar hembygdsarbete samt betjänar sina medlemmar som hembygdsarbetets intresseorganisation. Dessutom värnar förbundet om kulturmiljöer och naturvärden samt påverkar samhälls- och regionplanering.

Förbundets viktigaste uppgift är bevakning av medlemskårens intressen och rådgivning med anknytning till hembygdsarbete, lokalitet och kulturarv.

Finlands Hembygdsförbund

  • organiserar utbildning i anknytning till hembygds- och lokalverksamhet
  • utövar publikations- och informationsverksamhet
  • förverkligar projekt och kampanjer i anknytning till hembygdsarbete
  • beslutar om och deltar i organisering av Riksomfattande Hembygdsdagarna
  • nominerar Årets stadsdel, hembygdsgärning, hembygdsförening och hembygdsbok
  • delar ut renoveringsstöd för föreningshus på uppdrag av Utbildnings- och kulturministeriet och ger renoveringsråd i anknytning till stödet
  • deltar i organisering av Europeiska kulturmiljödagarna
  • koordinerar verksamhetet av Europa Nostra Finland

Förbundet har över 850 samfundsmedlemmar. Privata personer kan bli förbundets stödmedlemmar och delta i Kotiseutuklubi.

Kontaktuppgifter

Finlands Hembygdsförbund
Kalevagatan 13 A
00100 Helsingfors
FINLAND

telefon +358 9 612 6320
toimisto@kotiseutuliitto.fi