Maahanmuuttajat mukaan toimintaan

Uudet suomalaiset ja uudet asukkaat mukaan yhdistysten toimintaan

Yhdistystoiminta tai muu vapaaehtoistoiminta on erinomainen tapa kotiutua uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan. Yhdistykset ovat myös verkostoituneet muihin yhteisöihin, joten niiden avulla on mahdollista päästä kiinni varsin laajaan osaan yhteiskuntaamme.

Suomen Kotiseutuliiton tilaama selvitys: Uusien kohderyhmien innostaminen kotiseututyöhön (2016)

Työssä tutkittiin pääkaupunkiseudun kaupunginosayhdistysten mahdollisuuksia tavoittaa uusia kohderyhmiä mukaan toimintaansa. Julkaisussa kerrotaan yksityiskohtaisesti malleja ja vinkkejä nuorten, maahanmuuttajien ja maassamuuttajien saamiseen mukaan yhdistystoimintaan. Selvityksessä havaittiin, että yhteisöjen näkökulmasta uusien ihmisten innostaminen mukaan kotiseututyöhön on haastavaa. Monissa yhteisöissä on kuitenkin suuri tarve tavoittaa lisää vapaaehtoisia puuhaihmisiä ja erityisesti nuoria jäseniä.

Humak ja Kotiseutuliitto, Annina Rauhala: Uusien kohderyhmien innostaminen kotiseututyöhön 2016 (pdf 1,3 MB)

Yhdistysten ovet auki maahanmuuttajille -julkaisu tarjoaa mallin sille, miten maahanmuuttajat saadaan mukaan yhdistysten toimintaan.

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin – ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -julkaisu tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi toimintaan. Malli on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Sitä on kokeiltu käytäntöön syksyllä 2016 Turussa, Helsingissä ja Joensuussa.

Opintokeskukset ry, Eeva Jeronen: Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -ideapaketti 2016 (pdf 358 kb)

Miksi sinä itse olet mukana yhdistystoiminnassa? Luultavasti viihdyt muiden mukana olijoiden kanssa, teet jotakin itsellesi merkityksellistä asiaa, pääset vaikuttamaan omaan ympäristöösi tai yhteiskuntaan laajemminkin. Ehkä olet saanut yhdistysaktiivisuuden perintönä vanhemmiltasi tai olet lähtenyt mukaan tuttavasi pyynnöstä. Ehkä olet hakeutunut yhdistykseen muutettuasi vieraalle paikkakunnalle etsiessäsi uusia ystäviä ja olet heitä löytänytkin. Yhdistyksessä tunnet olevasi tärkeä osa suurempaa joukkoa. Näitä kokemuksia tarvitsevat myös ihmiset, jotka kokevat olevansa vieraalla maalla.