Kotiseutuarkistot

Kotiseutuarkistojen avulla turvataan paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruu, tallentaminen ja asettaminen tutkimuksen ja muun käytön ulottuville. Kotiseutuarkisto on tärkeä perusta paikallisidentiteetin voimistamiseksi tehtävälle työlle mm. opetuksen ja kunnan kulttuuritoiminnan piirissä.

Kotiseutuarkistot toimivat paikallisena muistina ja ovat merkittävä paikallinen voimavara ja kulttuurihistoriallinen pääoma.

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Suomen Kotiseutuliitto on antanut suosituksen, jonka tarkoituksena on edistää koko maata kattavan kotiseutuarkistojärjestelmän luomista ja toimintaa. Kotiseutuliiton jäsenistä arviolta 30 % ylläpitää kotiseutuarkistoa.

Huomioikaa kotiseutuarkistojen tietosuojaan ja  yhdistysten tietosuojaan liittyvät ohjeet.


Ohjeita ja vinkkejä


Avustukset

Museovirasto > Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin hankkeisiin:

  • Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennus, dokumentointi ja tiedon välittäminen
  • Aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)
  • Kulttuuriperintötoimintaan liittyvät hankkeet, jotka lisäävät yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön ja tukevat sen elinvoimaisuutta

Yhdistystoiminnan tietopankki: Rahoituksen lähteitä.