Kotiseutuarkiston sijoittaminen kirjastoon

29.8.2007

Kotiseutuarkisto kirjastoon?

  • Pohjoismaiden kirjastot, arkistot ja museot etsivät yhteistyömuotoja. Ilomantsin kirjaston toteuttama ”Kolmen kanteleen kokoelmat” on maamme ensimmäinen kirjaston ja arkiston välillä toteutettu yhteistyökuvio. Lähitulevaisuudessa voi olla mahdollista, että kirjasto saa avustuksia tähän toimintaan.
  • Kirjastossa suunnitellaan Ilomantsin lähihistoriaan liittyvän aineiston laajempaa digitalisointia (esim. Virtuaalinen vihreän vyöhykkeen pogosta –hanke). Työn tulokset tukevat myös museotoimintaa. Museosäätiö ei todennäköisesti pysty nykyisillä resursseillaan tätä työtä tekemään; onhan museoissa edelleen omiakin kokoelmia luetteloimatta.
  • Ilomantsin Museosäätiöllä on vain 1 työntekijä. Kirjastossa on 5 vakinaista työntekijää ja kirjasto on arkipäivisin avoinna klo 13-19. Kirjastolla on siis paremmat mahdollisuudet tarjota kotiseutuarkistossa olevaa aineistoa sitä tarvitseville kuin museosäätiöllä. Kirjaston ja museon lakisääteiset tehtävät ovat myös erilaiset: kirjaston tulee pitää kokoelmia kuntalaisten saatavilla; museolla on velvollisuus säilyttää historialliset aineistot.
  • Ilomantsin kunnan keskusarkisto on jo nyt melko täysi. Voisiko tulevaisuudessa tulla kysymykseen, että kotiseutuarkisto myös fyysisesti sijaitsisi kirjastossa? Kotiseutuarkistolle saattaisi olla mahdollista rakentaa pienin kustannuksin tilat kirjastoautotallista sen jälkeen kun kirjastoautopalvelut lakkaavat.

Tässä ne perustelut, joiden vuoksi näen järkeväksi pitää kotiseutuarkiston osana kirjasto- ja kulttuuritoimintaa. Tarvitsemme luonnollisesti kotiseutuarkiston hoitamiseen sen määrärahan, joka on mennyt museosäätiölle kotiseutuarkiston hoitamiseen.

Riitta Kurvinen
kirjastotoimenjohtaja