Digitointi

Digitoinnilla edistetään kulttuuriperinnön käyttöä ja säilyttämistä. Kotiseutuliitto tuottaa yhdistyksille tarkoitetun digitointiohjeen lähiaikoina rahoituksen salliessa.

Digitoinnin tarkoituksena on alkuperäisen aineiston sisältämän informaation saattaminen laajemmin käyttöön. Samalla alkuperäiset aineistot saadaan suojattua. Digitointi on osa kulttuuriperintöaineiston säilyvyyden ja käytettävyyden edistämisen prosessia. Aineiston esikäsittelyyn kuuluvat konservointitoimenpiteet, kuten puhdistus, niittien poisto ja suoristus on syytä tehdä huolellisesti.

Digitointisuunnitelma

Valokuvien ja muunkin aineiston digitointi kannattaa aloittaa suunnittelemalla prosessi alusta loppuun ja laatimalla digitointisuunnitelma.

Valokuvien digitoinnin työvaiheet

  • digitoitavan aineiston valinta
  • kohteen esille otto ja puhdistus
  • digitoitavan aineiston luettelointi
  • kuvien skannaus ja väliaikainen tallennus paikkaan X
  • skannattujen kuvien värisävyjen tarkistus
  • kuvien linkitys kuvien hallinnassa käytettävään tietojärjestelmään
  • perusluettelointitietojen tallennus
  • kuvien asiasanoitus ja kohteen kuvailevan tiedon tallennus
  • kuvien palautus arkistoon

Kuvien skannaus, esimerkkinä värivalokuva

Kuvatyyppi: 24-bittinen värikuva

Tarkkuus: Valokuvat 300dpi, negatiivit ja diat 1800dpi tai enemmän riippuen kuvien käyttökohteesta.

Koko: Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kuvat tallennetaan TIFF-tiedostoina, n. 28-30 mt kokoisina arkistoversioina sekä katseluversioiksi jpg-tiedostoina n.100-200 kt koossa. Tavanomaiselle kuvamateriaalille riittää pienempikin koko, esimerkiksi 5-10 mt.

Tiedostonimi: Mietittävä tarkoin, miten nimetään ja numeroidaan.

Muuta huomitoitavaa

Pölynpoisto kannattaa tehdä paineilmalla ennen skannausta, koska skannerilla toteutettu pölynpoisto tai Digital ICE technology vie skannattaessa tuplasti enemmän aikaa. Loput virheet korjataan tarvittaessa jälkikäteen kuvankäsittelyohjelman avulla.

Kuvan muokkaus kuten esim. terävöittäminen ja värien poistaminen värillisistä kuvista huonontavat kuvan laatua ja säilyvyyttä. Kuvan muokkaamiseen saattaa myös tarvita luvan kuvan tekijänoikeudet omistavalta taholta.

Huom. Näytön värit kannattaa kalibroida tasaisin väliajoin, esimerkiksi kerran kuussa.

Arkistolaitoksen ohjeistus ammattimaiseen digitointiin

Arkistolaitos on laatinut ammattimaisen ohjeistuksen digitointiin. Sen tarkoituksena on antaa muistiorganisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön yhtenäiset ja riittävän korkeatasoiset käytänteet kulttuuriperintöaineiston digitointiin. Suositus painottuu asiakirjallisen aineiston, karttojen ja mikrofilmien digitointiin.

Suosituksessa huomioidaan digitoinnin teknisten kriteerien lisäksi digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen tarpeita sekä aineiston verkkokäyttö. Mikään tekninen laatuohjeistus ei kuitenkaan varmista, että tiedostot automaattisesti säilyisivät pitkään. Digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytys vaatii omat säilytysstrategiansa.

Arkistolaitoksen digitointiohje