Lomakemalleja arkistotyöhön

Kotiseutuarkiston aineiston vastaanotto ja hallinnointi

Kotiseutuarkiston toimintaohje, eli arkiston säännöt
Malli Ilomantsin kunnan kotiseutuarkistosta
Arkiston mallisäännöt, pdf

Kotiseutuarkiston materiaalin vastaanottolomake.
aMalli vastaanottolomakkeesta, pdf

Kotiseutuarkiston inventointikortti
Malli inventointikortista, pdf

Kotiseutuarkiston materiaalin luovutussopimus. Sopimuksessa mm. tarkoin määritellyt tekijänoikeusasiat, joiden myötä selviää, millainen lupa arkiston ylläpitäjällä on käyttää arkistoaineistoja, vaikka niihin liittyisikin tekijänoikeuksia.
Malli luovutussopimuksesta, pdf

Talletussopimus. Arkisto ei voi käyttää talletussopimuksella saamaansa materiaalia. Talletussopimus on määräaikainen ja määräajan umpeuduttua aineisto katsotaan lahjoitetuksi arkistolle.
Malli talletussopimuksesta, pdf

Aineiston tilaus- eli lainauslomake, jota asiakas käyttää halutessaan jonkun osan aineistosta tutustuttavakseen.
Aineiston tilauslomakemalli, pdf

Vuosien 2021–2022 tietosuojakoulutusten yhteydessä on tehty tietosuojaa koskevia mallilomakkeita kotiseutuarkistoille. Mallilomakkeet ovat vielä luonnosvaiheessa, ja niistä otetaan mielellään kommentteja vastaan. Kommentit mallilomakkeista voi lähettää Kotiseutuliiton toimistoon, toimisto@kotiseutuliitto.fi
Mallipohja: kotiseutuarkiston asiakkaiden informointi
Mallipohja: seloste käsittelytoimista, kotiseutuarkiston hallussa olevien arkistojen sisältämät henkilötiedot
Mallipohja: seloste käsittelytoimista, kotiseutuarkiston toiminta