Lomakemalleja arkistotyöhön

Kotiseutuarkiston aineiston vastaanotto ja hallinnointi

Kotiseutuarkiston toimintaohje, eli arkiston säännöt
Malli Ilomantsin kunnan kotiseutuarkistosta
Arkiston mallisäännöt, pdf

Kotiseutuarkiston materiaalin vastaanottolomake.
aMalli vastaanottolomakkeesta, pdf

Kotiseutuarkiston inventointikortti
Malli inventointikortista, pdf

Kotiseutuarkiston materiaalin luovutussopmus. Sopimuksessa mm. tarkoin määritellyt tekijänoikeusasiat, joiden myötä selviää, millainen lupa arkiston ylläpitäjällä on käyttää arkistoaineistoja, vaikka niihin liittyisikin tekijänoikeuksia.
Malli luovutussopimuksesta, pdf

Talletussopimus. Arkisto ei voi käyttää talletussopimuksella saamaansa materiaalia. Talletussopimus on määräaikainen ja määräajan umpeuduttua aineisto katsotaan lahjoitetuksi arkistolle.
Malli talletussopmuksesta, pdf

Aineiston tilaus- eli lainauslomake, jota asiakas käyttää halutessaan jonkun osan aineistosta tutustuttavakseen.
Aineiston tilauslomakemalli, pdf