Kestävä kotiseututyö

Kotiseudut ovat täynnä edellisten sukupolvien osaamista, työtä ja taloudellisia panostuksia. Aineettoman ja aineellisen perinnön säilyttäminen monipuolisena tuleville polville tarjoaa kasvualustan hyvinvoinnille ja luovuudelle. Paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaaliminen ja kestävä kehittäminen – kotiseututyö – tukee sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Jatkuvuus on myös tärkeä osa elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Kestävän kehityksen huomioiminen ja toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi on tehtävä aina myös paikallisella tasolla.

Kotiseututyö on paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaalimista ja kestävää kehittämistä. Tämä tarkoittaa asuinpaikan ymmärtämistä, elävöittämistä ja kehittämistä sekä hyvän elinympäristön ja siihen liittyvän ymmärryksen jatkuvuuden mahdollistamista.

Kokoamme tälle sivulle tietoa eri tyyppisten kotiseututoimijoiden tueksi.

Kestävyys kunnissa

Kunnat ovat erilaisia ja jokainen tekee työtä kestävän kehityksen tiimoilta omista lähtökohdistaan käsin. Kunnissa tehdään päivittäin lukuisia päätöksiä, joilla on joko suoria tai epäsuoria vaikutuksia muun muassa ilmastoon. Kuntaliitto on alkuvuonna 2020 julkaissut tukipaketin kuntien ilmastotyön tueksi. Opas on tarkoitettu tukemaan kuntien johtoa ja päätöksentekijöitä ilmastotyön hahmottamisessa ja suunnittelemisessa. Opas antaa kattavan kokonaiskuvan kunnista ilmastotoimijoina, kunnan eri sektoreiden merkityksestä ja mahdollisuuksista toimia.

Ilmastonmuutos ja kunnat – opas kuntien ilmastotyön tueksi (Kuntaliiton sivut)

Kestävyys paikallismuseoissa

Kestävä tapa toimia tuo paikallismuseoille säästöjä, kohentaa imagoa ja avaa yhteistyömahdollisuuksia. Ovatko paikallismuseot jo kestäviä? Kulttuurin kuluttaminen on kestävää kehitystä, ja kestävyys on nykyään museotoiminnan odotusarvo – myös paikallismuseoissa. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu tarjoaa museoille uusia tapoja esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä. Kestävä ajattelu tuo myös tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä toiminta voi parantaa myös paikallismuseon resurssien käyttöä, pitkäjänteisyyttä, sosiaalista vastuuta, innovaatioita ja luovuutta.
Lue lisää museoille suunnatusta tietopankistamme: Kestävä kehitys paikallismuseoissa