Kestävä kehitys paikallismuseoissa

Kestävä tapa toimia tuo paikallismuseoille säästöjä, kohentaa imagoa ja avaa yhteistyömahdollisuuksia. Ovatko paikallismuseot jo kestäviä?

Kulttuurin kuluttaminen on kestävää kehitystä, ja kestävyys on nykyään museotoiminnan odotusarvo – myös paikallismuseoissa.

Kestävän kehityksen mukainen ajattelu tarjoaa museoille uusia tapoja esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä. Kestävä ajattelu tuo myös tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä toiminta voi parantaa myös paikallismuseon resurssien käyttöä, pitkäjänteisyyttä, sosiaalista vastuuta, innovaatioita ja luovuutta.

Paikallismuseo on kestävä matkailukohde

Monet museot ovat energiaintensiivisiä ja kokoelmien kasvuun pyrkiviä, ja ne tavoittelevat kävijöitä myös matkojen päästä. Koko maan kattava paikallismuseoverkostomme luo kuitenkin toimivan mahdollisuuden kulttuurin kuluttamiseen omalla paikkakunnalla.

Kulttuuriperintö on ihmisten hyvinvointia ja alueen identiteettiä vahvistava tekijä. Se on merkittävä taloudellinen voimavara ja vetovoimatekijä myös matkailun näkökulmasta. Paikallismuseoiden tulisi tukea kestävän matkailun periaatteita.

Museoiden rooli valistajana ja perinteisten työtapojen esittelijänä voi olla kestävyyden näkökulmasta paljon merkittävämpää kuin moni paikallismuseon omaan toimintaan kohdistuva toimenpide.

Kestävän kehityksen tavoite on usein rajattu koskemaan ainoastaan ekologista tai taloudellista kestävyyttä. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat nousseet keskusteluun vasta viime vuosikymmenten aikana.

Museoiden perustehtävät – kulttuuriperinnön suojelu, tutkiminen, tallentaminen, näyttelytoiminta ja tiedon jakaminen – edistävät kaikki kestävän kehityksen päämääriä.

Paikallismuseot ovat olennainen osa kunkin alueen kulttuuriympäristöä. Lähiympäristöön sisältyy edellisten sukupolvien osaamista, työtä ja taloudellisia panostuksia. Rakennettu ympäristö on sekä taloudellinen että kulttuurinen voimavara, joka kannattaa hyödyntää. Kulttuuriperinnön säilyttäminen monipuolisena tuleville polville tarjoaa hyvinvoinnille ja luovuudelle kasvualustan.

Paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaaliminen tukee sosiaalista kestävyyttä; jatkuvuus on myös osa elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Vinkkejä Museot ja kestävä kehitys -julkaisusta:

  • Käytä ja huolla olemassa olevaa rakennuskantaa säännöllisesti.
  • Ota oppia perinnerakentamisesta.
  • Hyödynnä luonnon tarjoamia energiavaroja kuten aurinkoenergiaa, rakennuspaikan pienilmastoa, kasvillisuutta ja eri vuodenaikoja.
  • Tunnista rakennusmateriaalien piiloenergiavirrat ja hiilijäljet.
  • Kiinnitä huomiota tilojen joustavuuteen, muunneltavuuteen, korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen.
  • Suosi rakentamisessa ja korjaamisessa paikallisia luonnonmateriaaleja.
  • Teknologian, koneiden ja yhä monimutkaisempien laitteiden sijaan etsi ratkaisuja luonnonmukaisista keinoista.
  • Huomioi ekologiset työskentely- ja asumistavat.

Lähde: KEKE – Museot ja kestävä kehitys (pdf, 545 KB)
Suomen museoliitto, Kestävän kehityksen työryhmä