Museo oppimisympäristönä

Moni kotiseutumuseo toimii alueen tärkeänä oppimisympäristönä, jossa tietyn seudun kaikki koululaiset tutustuvat oman kotiseutunsa historiaan ja vahvistavat samalla omia juuriaan tietylle alueelle.

Opetustoiminta näkyy yleensä yhteistyönä alueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Tietoja ja elämyksiä tarjotaan myös työikäisille ja ikäihmisille esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa, luennoilla, opastuksissa, yhteistyöprojekteissa sekä työpajatoiminnassa.

Museon opetustoiminnan tavoitteena on yleensä lisätä ihmisten tietoisuutta omasta taustastaan ja kulttuuristaan tai tutustuttaa ja juurruttaa uudet oppilaat uuteen kotiseutuunsa, tuottaa oivalluksia ja elämyksiä sekä tukea taide- ja kulttuurikasvatusta.

Lisäksi mudeoiden opetustyö antaa tietoja ja aineksia positiivisen kotiseutuidentiteetin rakentamiseen.

Museo voi myös laatia oman opetussuunnitelman! Katso esimerkki Tuusulasta: Tuusulan museon opetussuunnitelma.