Oppaita paikallismuseotyöhön

Paikallismuseotyön avuksi

Paikallismuseon työkirja (Museovirasto)
Työkirja on suunniteltu erityisesti sellaisten museoiden ja kokoelmien tarpeisiin, joilla ei ole päätoimista museoammatillista henkilökuntaa. Työkirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat varsinainen museotoiminta, toiminnan organisointi sekä museotyön vaikutukset.

Museoviraston kokoelmapolitiikan muistilista museoille -julkaisu (pdf)
Kokoelmapolitiikka on museon laatima asiakirja kokoelmapoliittisista tavoitteista, linjauksista ja periaatteista sekä näiden toteuttamiseen käytetyistä toimintatavoista ja menetelmistä. Kokoelmapolitiikassa kuvataan museon kokoelmahallinta ja siihen liittyvät prosessit. Vaikka kokoelmapolitiikka kirjoitetaan aina oman museon näkökulmasta ja oman museon ja sen yleisön tarpeisiin, se edistää myös museoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä.

Paikallismuseotoiminta Suomessa 2015
Museoviraston keräämä tilastotieto ja Kotiseutuliiton tapausesimerkit paikallismuseotoiminnasta Suomessa. Tiedot koskevat vuotta 2015. Teemoina on vapaaehtoistyö, paikallismuseoiden tapahtumat, alueellisen yhteistyön hyödyt sekä museon omien vahvuuksien löytäminen.

Vaikuttava museo -sivusto
Museoviraston Vaikuttava museo -verkkosivuston avulla museot voivat tutustua strategisen profiilin rakentamisen eri vaiheisiin ja kokeilla työtä käytännössä.

Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa (PDF, Museovirasto)
Tulevaisuuden museo kehittää toimintamallejaan yhdessä asiakkaiden kanssa, kokeilee uutta ja tulee johdetuksi uudella tavalla. Avainsanoja ovat osallistuminen, digitalisoituminen, monialaisuus, aktiivisuus ja tuottavuus.

Museoiden luettelointiohje(Museo 2015 -hanke)
Museoiden luettelointiohje sisältää satoja luettelointiohjeita, joiden avulla museot voivat tallentaa tietoa kokoelmistaan systemaattisesti samalla tavalla, kansainvälisten standardien mukaisesti. Yhdenmukainen luettelointi tuottaa laadukasta tietoa, joka on helposti haettavissa, siirrettävissä ja käytettävissä sekä suuren yleisön tavoitettavissa.

Museotyön eettiset säännöt
Säännöissä käsitellään tarkasti museotyötä, kokoelmien huoltamista ja poistoja yms. Ohjeet on laatinut ICOM, joka on kansainvälinen museoneuvosto (International Council of Museums, ICOM) on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja ei-kaupallinen järjestö.

Toimintamalleja paikallismuseotyön avuksi
Elävä eteläkarjalainen museoympäristö Eemu -hankkeen tulokset ovat kaikkien käytettävissä. Vuonna 2012 toteutetussa hankkeessa kehitettiin paikallismuseoiden käyttöön toimintamalleja yleisötyön tueksi.

Paikallismuseoiden työkalupakki
Ylä-Savon paikallismuseohankkeen toteuttama Paikallismuseoiden työkalupakki on tarkoitettu kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön. Tähän työkalupakkiin on koottu erityisesti maksuttomia toimintamalleja ja ratkaisuehdotuksia. Teemoima ovat muun muassa museot perinnetoiminnan keskuksina, oppimisympäristöinä, historian tallentajina, museon rahoitus, hallinto ja museo työympäristönä. Voit vapaasti hyödyntää ja soveltaa pakin työvälineitä oman museosi tarpeisiin.

Annina Rauhala: Kulttuurituottaja kulttuurimatkailun kehittäjänä paikallismuseoissa (Humanistinen AMK 2015) pdf, 450 kt
Selvitys kulttuurituottajan roolista kulttuurimatkailussa ja yhteistyöstä etenkin paikallismuseoiden kanssa. Kulttuurituottajille on selkeästi tarvetta kulttuurimatkailun kehitystyössä myös museoalalla. Matkailijoille museot ovat potentiaalisia kulttuurimatkailukohteita. Kulttuurituottaja voi auttaa paikallismuseoita verkostoitumaan ja kehittymään kulttuurimatkailukohteeksi. Julkaisussa on myös ehdotuksia kulttuurimatkailun kehittämiseksi paikallismuseokentällä.