Verkko-opas: Kulttuurisesti moninainen kotiseututyö

Kulttuurinen moninaisuus on osa suomalaista yhteiskuntaa. Tällaisessa yhteiskunnassa on tärkeää rakentaa luottamusta ja kunnioitusta toinen toistemme välille.

Paikallisyhteisöillä ja kulttuurisella osaamisella on suuri merkitys keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen luomisessa. Juuri siksi kotiseututyöllä on loistavat mahdollisuudet tukea kulttuurista moninaisuutta yhteiskunnassamme.

Verkko-oppaan sisältö:

Tässä verkko-oppaassa esiteltävät havainnot kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä on koottu lähdeaineiston lisäksi Kotiseutuliiton koordinoiman Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen tuloksina vuosina 2019-2020.

Hankkeessa olivat kumppaneina Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ryEspoon kaupunki ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen rahoittivat Opetushallitus ja Suomen Kotiseutuliitto.

Käytännön toimia toteuttivat seuraavat espoolaiset kaupunginosayhdistykset:

Verkko-oppaan sisällön voit ladata pdf-julkaisuna (pdf 5.13 Mt): https://bit.ly/kulttuurisesti_moninaisen_kotiseututyön_opas 

>> Eteenpäin