Kestävyyden kuntakampanja

Tulkaa mukaan kampanjoimaan kestävyyden puolesta!

Kestävä kehitys on yksi Kotiseutuliiton tämän hetken tärkeimmistä toiminnan kohteista. Haastamme yhdistysjäsenemme mukaan kestävyyden kuntakampanjaan.

Miten mukaan kampanjaan? Vaikkapa näin:

  • Onko omalla kotikunnallanne jo kestävän kehityksen strategia, ohjelma tai toimenpidekokonaisuus? Jos on, etsikää tai pyytäkää se käyttöönne ja ryhtykää soveltamaan yhdistyksen toiminnassa.
  • Tarjoutukaa kotikuntanne kumppaniksi kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisessa ja siitä viestimisessä. Hyvä esimerkki kunnan ja yhdistyksen kumppanuudesta löytyy esimerkiksi Turusta, jossa Turkuseura toimii Turun kaupungin ilmastokampanjan kummina. Miten teidän yhdistyksenne voisi toimia oman kotikuntanne kumppanina kestävyyteen tähtäävässä toiminnassa ja viestinnässä?
  • Jos kotikunnallanne ei vielä ole kestävän kehityksen strategiaa, ohjelmaa tai toimenpidekokonaisuutta, tehkää kuntalaisaloite sellaisen laatimiseksi! Pohja kuntalaisaloitteen laadintaa varten löytyy alta.

Ilmoittakaa meille alla olevan linkin kautta, miten olette kestävän kotiseututyön kampanjassa mukana. Linkin kautta voitte lähettää tiedot mukana olevasta yhdistyksestänne, siitä miten kampanjoitte ja mahdollisesti kuvia kampanjatoimistanne.

Kyllä, olemme mukana kestävyyden kuntakampanjassa

Me koostamme tälle kampanjasivulle listan mukana olevista yhdistyksistä kotikuntineen ja julkaisemme kuvia toimistanne (huom. lupa kuvien julkaisuun tarvitaan osallisilta).

Menestystä kestävyyden kuntakampanjaan!