Hankkeet

Monipuolista ja verkostoitunutta hanketoimintaa

Lukuisat hankkeemme tukevat niin jäsenistömme toimintaa kuin järjestö- ja kulttuuriperintökentän kehitystä.

Pyrimme hankkeillamme tukemaan jäsenistön nykyistä osaamista sekä tarjoamaan uusia toimintamalleja niin yhdistyksille, kunnille, säätiöille kuin toisille järjestöille – koko jäsenkentällemme. Toisaalta pyrimme hankkeillamme vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jopa päätöksentekoon.

Osa hankkeistamme on pysyviä, jolloin Kotiseutuliittoon on hankkeen kautta muodostunut vuodesta toiseen jatkuvaa toimintaa. Osa hankkeista kehittää liiton toimijakenttää tai jotakin sen osa-aluetta kenties vain lyhyen aikaa, mutta pyrimme aina siihen, että hankkeen vaikutukset jäävät pysyviksi ja tulokset näkyviksi.

Tämän sivun valikossa on esitelty ajankohtaiset hankkeemme ja hankearkistossa vanhemmat.