Arkiston lahjoittaminen Kansallisarkistolle

Pohditko yksityisarkiston lahjoittamista Kansallisarkistolle?

Ota yhteyttä Kansallisarkistoon kirjaamo@arkisto.fi. Kerro viestissäsi aineiston taustatiedot: omistaja, ajanjakso, määrä ja tyyppi. Aineisto voi sisältää erityyppistä materiaalia, esimerkiksi päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, valokuvia tai lehtileikkeitä.

Hyvä aineisto on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä tai yhteiskunnan ilmiöitä kuvaava eheä kokonaisuus. Varaudu odottamaan tietoa aineiston vastaanotosta, sillä päätös vaatii selvitystyötä. Emme ota vastaan homeisia tai muuten huonokuntoisia aineistoja. Vastaanotetun aineiston käsittelystä saattaa aiheutua kustannuksia, joista sovitaan etukäteen.

Yksityishenkilönä, suvun jäsenenä tai yhdistyksen edustajana sinun täytyy todistaa olevasi oikeutettu luovuttamaan kyseinen aineisto. Osallistut aineistojen luovutuskuntoon saattamiseen ja vastaat niiden toimittamisesta Kansallisarkiston ilmoittamaan toimipaikkaan. Allekirjoitat vastaanottotodistuksen tai luovutussopimuksen, jossa sovitaan mahdolliset käyttörajoitukset ja muut ehdot.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin Kansallisarkiston sivuilla.

Kansallisarkistoon luovutettavista yksityisarkistoista ei pidä hävittää henkilötietoja ennen luovuttajan omaa ja Kansallisarkiston arviointia, sillä Kansallisarkisto arvioi aineiston tutkimuksellisen ja kulttuuriperinnöllisen arvon ja ottaako se vastaan tarjotun aineiston. Henkilötietojen hävittäminen voi estää luovutuksen Kansallisarkistoon. Lisätietoja.