Nuoret mukaan toimintaan

Kaksitoista vinkkiä saada aktiivisia (nuoria) mukaan yhdistyksen toimintaan

Nuoret voivat tuoda yhdistykseen energiaa, ideoita ja uusia näkökulmia. Nuorten jäsenten löytäminen ei kuitenkaan välttämättä onnistu vanhoilla tavoilla. Kokosimme 12 helppoa ideaa, joiden avulla aktiivisia nuoria voidaan innostaa mukaan. Ja näillä vinkeillä vanhemmatkin innostuvat toiminnasta!

Tervetuloa nuoret jäsenet!

Jäsenistö on tärkeintä, mitä yhdistyksellä on. Sen hyvinvoinnista ja jatkuvuudesta huolehtiminen on taukoamatonta työtä. Uusien nuorten jäsenten virta mukaan tuo yhdistykseen energiaa ja rakentaa uudistumiskykyä. Nuorilta jäseniltä voi saada uusia ajatuksia, näkökulmia ja ideoita, joilla ravistella yhdistyksen nykytilaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen.

Nuorten innostamiseen ei kuitenkaan riitä pelkkä nettisivujen uusiminen tai nuorten käyttämien verkkosovellusten sisällyttäminen yhdistyksen toimintaan. Kaikki on lopulta kiinni siitä, miten helpoksi mukaan lähteminen on tehty, kuinka nuoria arvostetaan yhdistyksessä ja kuinka paljon arvoa he kokevat jäsenyydestä saavansa. Tässä kirjoituksessa esitellään 12 konkreettista vinkkiä näiden asioiden kehittämiseen.

Yhdistys näkyviin ja aloituskynnys matalalle

1. Tehdään toimintaan perehtyminen helpoksi – ilman yhteydenottoja

Yhdistyksen kotisivujen pitäisi olla paikka, jonka kautta kiinnostunut ihminen voi itse tutustua yhdistykseen. Mikäli viimeiset päivitykset sivustolla ovat vuosien, tai edes kuukausien takaa, vaikutus voi olla enemmän jäseniä karkottava kuin puoleensa vetävä.

Kun kiinnostunutta ihmistä autetaan saamaan itse hyvä käsitys toiminnasta, hän todennäköisesti uskaltaa myös ottaa yhteyttä sivustolla listattuihin kontaktihenkilöihin. Toivottavasti henkilö saa tehdä tämän valitsemallaan tavalla, jotta hän pystyy valitsemaan itselleen luontevimman yhteydenottotavan. Nettiä hyödyntämällä ensimmäinen kontakti yhdistykseen voidaan tehdä helpoksi.

2. Tehdään varsinaiseen toimintaan tutustuminen ilmaiseksi ja sitoumuksettomaksi

Yhdistyksen taloudellinen pärjääminen tai jäsenten sitoutuminen ei ratkea sillä, että rahastetaan heti jokaista mukaan lähtevää ihmistä. Saadaanko toimintaan jatkuvasti mukaan uusia kiinnostuneita ja innokkaita nuoria – se on ratkaisevaa.

Älkää vaatiko heti sitoutumista, se on nykynuorelle aikamoinen paino nilkan ympärille. Tarjotkaa ilmaista koejäsenyyttä, jonka aikana voitte suunnitella jäsenelle perehdyttämisen hänen omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Kerätkää tämä tieto vaikka koejäsenyyslomakkeella kotisivuillanne. Näin saatte todennäköisesti paljon tyytyväisempiä ja sitoutuneempia jäseniä sekä vältytte pettyneiltä vuodeksi sitoutuneilta jäseniltä, jotka eivät sitten pitäneetkään toimintaa omanaan ja pahimmillaan kertovat huonoa kokemustaan eteenpäin.

Muistakaa, että myös positiivinen sana leviää!

3. Tutustutetaan uudet jäsenet ensin toisiinsa

Uusi jäsen kokee muihin uusiin jäseniin tutustumisen kynnyksen matalana. Näin vältetään myös ensimmäisen yhteisen tapahtuman kiusallinen tilanne, jossa uudet jäsenet kuuntelevat nurkasta muiden aktiivista puheensorinaa.

4. Rohkaistaan muihin samankaltaisiin jäseniin tutustumiseen

Henkilökohtaiset jäsenesittelyt vaikkapa yhdistyksen jäsensivuilla voivat olla erinomainen työkalu uusien jäsenten sitouttamiseen. Näiden avulla uuden jäsenen on helppo löytää kanssaan samanhenkisiä tyyppejä.

5. Aloitetaan hyvin suunniteltu uusien jäsenten perehdytysohjelma

Nykyaikana yhdistystoimintakin on kilpailua ihmisten vapaa-ajasta muiden viihdykkeiden kanssa. Kannattaa siis panostaa jäsenyyden alkuun, jotta jäsenen sitoutuminen varmistetaan.

Lanseeratkaa ilmaisen koejäsenyyden oheen hyvin suunniteltu jäsenen perehdyttämisohjelma, jonka ajaksi jäsenelle vaikkapa nimetään tukihenkilö! Tässä päästään samalla hyötymään moni-ikäisestä jäsenkunnasta ja varmistamaan, että uusi jäsen saa kontaktia myös kokeneempaan jäsenkuntaan.

6. Perustetaan oma uuden ideoinnin toimikunta

Oma toimikunta tai jaosto voi olla nuorille jäsenille paikka, jonka avulla voi tuntea olevansa mukana yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tämä voi olla hyvä tapa koko yhdistykselle uudistaa toimintojaan.

Yrityksissä uuden innovointi halutaan rakentaa “tiiviiksi osaksi toimintaa”. Tähän on syntynyt monia luovia ratkaisuja, kuten Googlen käyttämä “20%-sääntö” tai Atlassianin kehittämä “FedEx day -konsepti”. Näissä on huomattu, että innovatiivisia uusia ideoita syntyy harvoin, jos innovointia ei ole kytketty osaksi jokapäiväistä tekemistä. Sama pätee yhdistyksissä: jos toimintatapojen uudistamiseen ei joku kiinnitä jatkuvaa huomiota, ei niille mitään tapahdukaan.

7. Lanseerataan oma nuorten verkosto

Yhdistyksen oma nuorten verkosto voi helpottaa nuorten sitoutumista. Tällöin esimerkiksi tapahtumia voidaan kohdistaa ja järjestää helpommin tämän verkoston sisällä. Tämä vaatii yhdistyksen nuorelta jäsenistöltä jo jonkinmoista kokoa, mutta tarjoaa myös yhdistykselle mahdollisuuden näkyä julkisesti ulospäin porukkana, jossa nuoria arvostetaan.

8. Palkitaan nuoret uusien nuorten rekrytoinnista

Nuoret todennäköisemmin pystyvät houkuttelemaan mukaan uusia nuoria jäseniä. Jos tähän halutaan rohkaista, luodaan nuorille joku heille sopiva kannustin uuden jäsenen hankkimisesta, ja viestitään mahdollisuudesta heille selvästi. Koska nuoret eivät vielä välttämättä ole kokeneita jäsenhankkijoita, on hyvä tarjota avuksi vaikkapa lyhyt tietoisku yhdistykseen kuulumisen eduista ja yhdistyksen toiminnasta – niin sanottu jäsenhankinnan työkalupakki.

9. Tuhotaan jargon viestinnästä

Mikään ei karkota nuoria yhtä tehokkaasti, kuin tylsä ja hienoilla sanoilla ryvitetty viestintä. Harva liittyy yhdistykseen kuullakseen kokouksista, strategioista tai raporteista. Kannattaa sen sijaan kertoa viestinnällä inspiroivaa tarinaa siitä, miksi yhdistyksenne on olemassa ja mihin vaikutatte! Hyvä vinkki on myös luoda yhdistyksen julkinen viesti yhdessä nuorten jäsenten kanssa ja kutsua heidät kirjoittamaan vaikkapa yhdistyksen blogiin.

10. Kerätään nykyisiltä nuorilta jäseniltä ja heidän kavereiltaan palautetta

Mikäli haluatte muokata toimintaanne mahdollisimman nuorisoystävälliseksi, teillä on sitä varten jo oiva tietolähde – nykyiset nuoret jäsenet. Jos taas haluatte palautetta etenkin potentiaalisilta jäseniltä, pyytäkää nykyisiä nuoria jäseniä kannustamaan omat samasta teemasta kiinnostuneet kaverinsa vastaamaan.

11. Helpotetaan tapahtumiin osallistumista teknologialla

Jokainen tapahtuma kannattaa lisätä esimerkiksi Facebookiin. Tämän kautta saatava näkyvyys voi auttaa hankkimaan osallistujia jäsenten kaveripiireistä, mutta sen avulla myös uusi jäsen näkee, ketä tapahtumaan on osallistumassa ja voi lukea näistä henkilöistä jäsensivujen esittelyiden avulla vaikkapa lisääkin. Tee Instagramissa tapahtuman aikana storyja tai livelähetyksiä. Lisäksi Twitter-päivitykset tapahtumasta voivat auttaa osallistumista ja jatkaa yhteistä ideointia myös pitkälle tapahtuman jälkeiseen aikaan.

12. Pistetään some-näkyvyys kuntoon

Jos yhdistys näkyy Instagramissa, YouTubessa, Facebookissa, Twitterissä tai vastaavissa kanavissa potentiaalisia jäseniä kiinnostavien teemojen yhteydessä, voidaan varmistaa jatkuva uusien nuorten jäsenten tietoisuus yhdistyksen olemassaolosta. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan tule ilmaiseksi – täytyy varata aikaa, järjestää koulutusta ja julkaista hyödyllistä sisältöä valituista teemoista.

Lähde: http://www.yhdistysavain.fi/blog

Yhdistysavaimen avulla on toteutettu mm. Kotiseutututkijan ABC, www.kotiseutuliitto.fi/abc