Kohti kotiseututyön uutta normaalia

Kotiseutuliitto etsii korona-ajan tuomaan tilanteeseen sopivia kotiseututyön toimintamalleja muun muassa jäsenkyselyn avulla. Jakamalla hyviä malleja liitto osallistuu valtakunnalliseen Suomi toimii -kampanjaan. Kotiseutuliitto haluaa jäsenkyselyn avulla myös muodostaa tilannekuvan omien jäsentensä tilanteesta. Tilannekuvan avulla kehitetään liiton toimintaa ja edunvalvontaa.

Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on osoitteessa https://bit.ly/koronavaikutukset.

Liitto etsii omassa kampanjassaan jäsenistönsä parista hyviä uuteen normaaliin sopivia toimintamalleja kotiseutu- ja kulttuurityöhön. Kampanja tukee Kotiseutuliiton pyrkimyksiä tuoda jäsenistönsä toimintaa entistä laajemmin esille suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyviä esimerkkejä ja huolenaiheita tuodaan aktiivisesti esille liiton viestinnässä heti, kun aineistoa alkaa kertyä. Olemme vastaajiin etukäteen yhteydessä, jos mainitsemme vastaajayhteisön nimen.

Keräämme kyselyllä materiaalia historiallisesta poikkeusajasta ja uuteen normaaliin siirtymisestä myös tulevien historioitsijoiden käyttöön.

Lisätietoja kyselystä: toimisto@kotiseutuliitto.fi ja liiton Suomi toimii -kampanjasta anna-maija.halme@kotiseutuliitto.fi .

Mikä on Suomi toimii -kampanja?

Suomi toimii on valtioneuvoston kanslian vetämä monen toimijan yhteinen hanke, joka tukee kriisiviestintää koronatilanteessa. Keskeinen toiminnan muoto on kokoava viestintä ja tiedon jakaminen. Suomi toimii -kampanjassa mukana olevat yhteisöt tukevat henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen, vahvistavat luottamusta, lujittavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen, tarjoavat luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn, osoittavat yhteisen tekemisen ja kaikenlaisen auttamisen merkitystä sekä antavat sille arvostusta.

Uutinen aiheesta: www.kotiseutuliitto.fi/kohti-kotiseututyon-uutta-normaalia