Kenellä on oikeus kotiseutuun?

Kenellä on oikeus kotiseutuun? -selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurisesti moninaista kotiseututyötä kansalaistaitona – miten maahan muuttaneet, erilaisista kulttuurisista taustoista tulevat ihmiset ja vähemmistöt ovat osallisina kotiseudun kehittämisessä sekä millaista tukea moninaiseen työhön tarvitaan.

Hankkeessa toteutetaan vuonna 2020 valtakunnallinen selvitys kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä: selvitetään toiminnan laajuutta, haasteita ja tuen tarpeita. Hankkeen rahoittavat Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen Kotiseutuliitto.

Kyselyt toimijoille

Elo-syyskuussa 2020 toteutetaan kyselyjä, jotka suunnataan kolmannen sektorin toimijoille ja kunnille.

Kolmannen ja neljännen sektorin kyselyllä kartoitetaan kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön laajuutta, toiminnan sisältöjä, osaamista sekä toimintaan liittyviä tiedon ja tuen tarpeita:

  • Kysely yhdistyksille ja yksityishenkilöille: https://bit.ly/KSL-kysely_moninaisuus
  • Varaa vastaamiseen 15-30 minuuttia.
  • Suurin osa kysymyksistä on monivalintoja, joita voit halutessasi täydentää sanallisesti.
  • Kysely on auki 14.9.2020 saakka.
  • Toivomme, että jaatte kyselyä laajasti omille jäsenillenne vastattavaksi.

Elokuun lopulla julkaistavalla kuntatoimijoiden kyselyllä selvitetään kuntien tekemää yhteistyötä tai kiinnostusta yhteistyöhön yhdistystoimijoiden kanssa kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön parissa.

Raportointi loppuvuodesta

Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan selvitysraportti, joka hahmottelee kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön valtakunnallisia suuntaviivoja ja ehdotuksia sen kehittämiseksi.

Kysely antaa myös eväät kulttuurisesti monimuotoisten yhteistyöverkostojen rakentamiseksi jo olemassa olevien toimijoiden kesken. Samalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuus kasvaa. Yhteistyön ja verkostojen kautta saadaan aikaan kohtaamisia ja vuoropuhelua eri taustoista tulevien asukkaiden välille.

Selvitysraportti julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Yhteyshenkilö: Järjestöpäällikkö Liisa Lohtander