Kenellä on oikeus kotiseutuun?

Kenellä on oikeus kotiseutuun? -selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurisesti moninaista kotiseututyötä kansalaistaitona – miten maahan muuttaneet, erilaisista kulttuurisista taustoista tulevat ihmiset ja vähemmistöt ovat osallisina kotiseudun kehittämisessä sekä millaista tukea moninaiseen työhön tarvitaan.

in English
på svenska

Hankkeessa toteutetaan vuonna 2020 valtakunnallinen selvitys kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä: selvitetään toiminnan laajuutta, sisältöjä, haasteita ja tuen tarpeita. Hankkeen rahoittavat Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen Kotiseutuliitto.

Kyselyt toimijoille

Kuntatoimijoiden kyselyllä selvitetään kuntien tekemää yhteistyötä tai kiinnostusta yhteistyöhön yhdistystoimijoiden kanssa kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön parissa.

  • Kuntakysely: https://bit.ly/KSL-kysely_kunnille
  • Varaathan aikaa vastaamiseen 5-10 minuuttia.
  • Kysely on auki 27.9.2020 saakka.
  • Toivomme, että jaatte kyselyä kunnassanne eteenpäin sopivaksi katsomillenne tahoille.

Kolmannen ja neljännen sektorin kyselyllä kartoitetaan kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön laajuutta, toiminnan sisältöjä, osaamista sekä toimintaan liittyviä tiedon ja tuen tarpeita:

  • Kysely yhdistyksille ja yksityishenkilöille: https://bit.ly/KSL-kysely_moninaisuus
  • Varaa vastaamiseen 15-30 minuuttia.
  • Suurin osa kysymyksistä on monivalintoja, joita voit halutessasi täydentää sanallisesti.
  • Kysely on auki 27.9.2020 saakka.
  • Toivomme, että jaatte kyselyä laajasti omille jäsenillenne vastattavaksi.

The Finnish Local Heritage Federation (Suomen Kotiseutuliitto) is doing a survey to investigate the scope and nature of culturally diverse local heritage work. We would like all those who do local heritage work or local community activities to fill in the questionnaire. The questions are in Finnish, but you can respond in English or Swedish if you wish.

Finlands Hembygdsförbund kartlägger med en enkät omfattningen och karaktären av hembygdsarbete med kulturell mångfald. Vi hoppas att enkäten besvaras av alla som deltar i hembygdsarbete och verksamhet i den lokala gemenskapen. Frågorna är på finska, men om du vill kan du svara på engelska eller svenska.

Raportointi loppuvuodesta

Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan selvitysraportti, joka hahmottelee kulttuurisesti moninaisen kotiseututyön valtakunnallisia suuntaviivoja ja ehdotuksia sen kehittämiseksi.

Kysely antaa myös eväät kulttuurisesti monimuotoisten yhteistyöverkostojen rakentamiseksi jo olemassa olevien toimijoiden kesken. Samalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuus kasvaa. Yhteistyön ja verkostojen kautta saadaan aikaan kohtaamisia ja vuoropuhelua eri taustoista tulevien asukkaiden välille.

Selvitysraportti julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Yhteyshenkilö: Koordinaattori Marika Punamäki