Yhteisöt elävät!

Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -hankkeessa järjestetään aineettoman kulttuuriperinnön työpajoja erilaisille yhteisöille syksyllä 2020.

Kotiseutuliitto järjestää aineettoman kulttuuriperinnön siirtämiseen ja tutkimiseen keskittyvän työpajakokonaisuuden syksyllä 2020. Yhteisöt elävät! -hankkeen työpajoissa tuetaan paikallisten yhteisöjen valmiuksia käsitellä oman alueen aineetonta kulttuuriperintöä. Työpajat kutsuvat koolle alueen kulttuuriperintötyön-, kotiseututyön- ja kansalaistoiminnan tekijä- ja organisointijoukot pohtimaan ja käytännössä suunnittelemaan sitä, mitä aineettoman kulttuuriperinnön siirtäminen, välittäminen ja vaaliminen voisi omassa yhteisössä olla. Työpajakokonaisuus toteutetaan Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisten yhteistyö- ja kehittämishankkeiden avustuksella.

Yhteisöt elävät! -työpajoissa tutustutaan aineettomaan kulttuuriperintöön, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevaan yleissopimukseen sekä Elävä perintö -wikiin. Osallistujien kanssa pohditaan aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä ja ilmenemistä omalla alueella. Lisäksi osallistujat luovat omaan toimintaansa istuvan suunnitelman elävän perinteen käsittelyyn – sen vaalimiseen, tekemiseen ja jakamiseen omissa yhteisöissä.

Työpajat ovat tarkoitettu yhteisöille, jotka toimivat kulttuuriperinnön, kotiseutu- ja paikallistoiminnan sekä kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen teemojen parissa eri-ikäisten kohderyhmien kanssa.

Lisää tietoa ajankohdista ja työpajojen toteutustavoista ja -paikoista seuraa syksyllä 2020.

 

Tiedustelut: hankekoordinaattori Maria Talvitie
maria.talvitie@kotiseutuliitto.fi 045-1628440