Järjestä elävän perinnön työpaja

Miten elävä perintö näkyy meidän kotikulmillamme ja yhteisöissämme? Onko vanhaa perinnettä ja tietotaitoa vaarassa kadota? Kyteekö pinnan alla hienoja uudempia perinteitä, joita haluttaisiin nostaa? Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -hankkeessa järjestettiin elävän perinnön työpajoja. Työpajoissa opeteltiin tunnistamaan aineetonta kulttuuriperintöä ja saamaan elävä perintö vahvemmin osaksi yhteisöjen toimintaa. Kehitä elävän perinnön työtä yhteisössäsi ja ota työpajamalli käyttöön!

Mies kastelee kastelukannulla kaupunkiviljelmää graffitiseinän edessä.
Kaupunkiviljelijä kastelee viljelmäänsä Kalasatamassa. Kuva: Sakari Kiuru, Helsinkikuvia.fi

Elävä perintö, eli aineeton kulttuuriperintö on tietoja, taitoja, tapoja ja perinteitä, jotka yhteisöt ja perinteenvaalijat tunnistavat osaksi omaa kulttuuriperintöään. Suomi on hyväksynyt Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, mikä tarkoittaa muun muassa perinteiden kartoittamista ja luettelointia, perinteen vaalijayhteisöjen avustamista ja tukemista, tiedon levittämistä ja rakenteiden kehittämistä. Sopimuksen mukaista työtä toimeenpanee Museovirasto.

Entä perinteenvaalijat ja yhteisöt?

Perinteet elävät ja muuttuvat erilaisissa yhteisöissä, niin kasvotusten kuin verkon kautta. Perinteet elävät eri puolilla Suomea ja maailmaa, joten myös suojelu- ja kehittämistyön on tapahduttava yhteisöistä käsin. Elävää perintöä ei ole ilman tekijöitä ja kokijoita, vuorovaikutusta ja osaajia. Usein perinteitä on myös aktiivisesti välitettävä eteenpäin seuraaville sukupolville. Yhteisöt elävät! -hankkeen materiaaleilla voit yhteisönne kanssa ottaa oman aineettoman kulttuuriperinnön käsittelyyn, kirjoittaa vaalimastanne perinteestä artikkelin elävän perinnön wikiluetteloon tai järjestää yhteisötyöpajan.

Kuten moni asia, on elävän perinnön pohtiminenkin antoisampaa porukalla! Kuva: Maria Talvitie

Materiaalit omaan pohdintaan tai työpajan järjestämiseen

Varaa porukalla tehtävään työpajailuun aikaa ainakin 1,5 tuntia.

Tutustu kahden lyhyen esittelyvideoiden kautta aineettoman kulttuuriperinnön teemaan.

Kolmas video on tehtävä, joka johdattelee omaan, ympärillä olevaan perinteiden kirjoon sekä tutustumaan Elävän perinnön wikiluetteloon: aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, jonne kuka vain kylä-, kaupunginosa- tai kotiseutuyhdistys, perinteenvaalijayhteisö tai perinteenharjoittaja voi lisätä omat perinneilmiönsä tai esimerkkinsä hyvistä käytännöistä.

Teemaan johdattelevien videoiden ja tehtävän jälkeen voi keskittyä jonkun tietyn perinteen, käytännön tai yhteisön tutkimiseen ja kehittämiseen. Lopputuloksena voit saada vaikka hyvän hankeidean, kipinän lisätä oma perinne wikiluetteloon tai innostuksen uuteen tapahtumaan tai tempaukseen.

Johdattelua teemaan: Mitä on elävä perintö?

Johdattelua teemaan: Miten elävää perintöä luetteloidaan?

Johdattelua teemaan: Mitä elävää perintöä ympäriltäsi löytyy?

Itselle tärkeä perinne, käytäntö tai yhteisö luupin alle

Valitse jokin perinne, käytäntö tai yhteisö, jota haluat lähteä tarkemmin tarkastelemaan ja kehittämään.

Keitä tämä koskee?

Pohdi ja kirjaa ylös:

 1. Kuka tai ketkä perinnettä vaalii? Ketkä yhteisössä toimivat?
 2. Keitä muita perinne, käytäntö tai yhteisön toiminta koskee?
  Ketkä ovat sen kokijoita, näkijöitä, mahdollistajia?
 3. Ketkä jäävät ulkopuolelle?
  Ketkä voisi kutsua mukaan kokemaan,
  tekemään tai mahdollistamaan?

Minne halutaan päästä?

Keitä ihmisiä ja yhteisöjä käsiteltävä ilmiö voisi koskea?
Mikä voisi olla valitun perinteen, käytännön tai yhteisön unelmatila?

Kartoita halutessasi nykytilannetta, mennyttä sekä tulevaisuuden unelmatilaa alla olevan kuvion avulla. Isompaan kuvaan pääset tästä.

Kuvio 1: Ilmiön, käytännön tai yhteisön kartoittamista

HUOM! Unelmatilaa miettiessäsi anna mielikuvituksen, haaveiden ja toiveiden lentää!
Älä vielä tässä vaiheessa mieti liian tiukasti uhkia, resurssirajoitteita tai muita mahdollisia esteitä.

Pohdi ja kirjaa ylös:

 1. Missä ollaan nyt (nykytila)
 2. Minne halutaan päästä (unelmatila)
 3. Mitä ollaan tehty/mistä ollaan tultu

Kirjaa ylös myös:

 • Kuka/mikä taho toteuttaa, rahoittaa, toimii
 • Kuka näkee, kokee, on yleisönä

Kohti unelmatilaa!

Miten sitten päästä unelmatilaan ja keiden avulla?
Suo 10 minuuttia itsekritiikittömälle ideoinnille.

Pohdi ja kirjaa ylös niin monta yksittäistä ideaa nykytilan ja unelmatilan välille, kuin vain keksit.
Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Keitä uusia ihmisiä, sukupolvia, ihmisryhmiä tarvitaan mukaan?
 • Mitä uutta osaamista tarvitaan?
 • Mitä uusia yhteistyökumppaneita tarvitaan?
 • Mitä uusia tapahtumia/tempauksia perinteen ympärille voisi luoda?
 • Mitä uusia viestinnän ja markkinoinnin välineitä tarvitaan?
 • Mitä voisi tehdä etänä?
 • Mitä voisi tehdä kasvotusten?
 • Millaiset sinusta ovat ne kasvot, jollaisena perinne unelmatilassa näyttäytyy?

Valitse näistä yksi idea, jota haluat lähteä viemään eteenpäin yhteisössäsi.
Voit hyvin yhdistellä ideoita, ajatuksia, yhteisöjä, jotta saat muodostettua itsellesi ajatuksen jostakin konkreettisesta toiminnasta tai teosta, seuraavasta askeleesta, jonka avulla liikkua eteenpäin kohti unelmatilaa, tavoitetta.

Jälkilöylyt: Miten tästä eteenpäin?

Kuinka luoda oma artikkeli osaksi elävän perinnön wikiluetteloa?

Tutustu elävään perintöön vielä syvemmin

Yhteisöt elävät -videot Kotiseutuliiton YouTube -kanavan Yhteisöt elävät -soittolistalla

Museoviraston Elävä perintö YouTube-kanava

Museoviraston aineeton kulttuuriperintö -sivusto: kattava sivusto elävästä perinnöstä. Sisältää julkaisuja, tapahtumia, tietoa, perinteitä

Museoviraston oppimateriaalisivusto elävästä perinnöstä

Aineettoman kulttuuriperinnön inspiraatiokortit: museoille ja oikeastaan kenelle vain, joka haluaa inspiroitua aiemmin tehdyistä elävän perinnön esimerkeistä

Kestävän kehityksen kompassi on keskustelun ja kehittämisen työkalu, jonka avulla yhteisönne voi pohtia esimerkiksi jonkin asian tai perinteen vuorovaikutusta, osallisuutta tai luontosuhdetta. Keskustelussa syntyneiden oivallusten avulla toimintaa voi kehittää.

Kompassi on jaettu kestävän kehityksen neljään ulottuvuuteen (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) ja kahdeksaan aihealueeseen, joissa kussakin on kolme lisäkysymystä. Ota kompassi rohkeasti yhteisönne käyttöön!