Toimintamalleja jäsenille

Toimintamallit ylisukupolviseen kotiseututyöhön, kulttuurisesti moninaiseen kotiseututyöhön ja elävän perinnön työpajoihin.

Mestarit & kisällit -toimintamalli ylisukupolviseen kotiseututyöhön

Ylisukupolvinen Mestarit & kisällit -toiminta tarkoittaa lasten, nuorten ja eläkeikäisten yhteen saattamista ja vastavuoroista oppimista toiminnallisissa, paikallisissa kotiseuturyhmissä. Ryhmissä tutustutaan moninaiseen suomalaiseen kulttuuriin, uusiin ja vanhoihin perinteisiin sekä omiin kotikulmiin. Liittyisitkö sinäkin mukaan verkostoon?

Mestarit & kisällit -toimintamalli, eli Käyttäjän opas ylisukupolviseen kotiseututyöhön antaa askelmerkit sekä tarjoaa tukimateriaalia uudenlaisen, eri-ikäiset osallistavan toiminnan aloittamiselle tai sen kehittämistyölle.

Toimintamallin neljä kohtaa kattavat ennen toiminnan aloittamista tapahtuvan kotiseututoimijoiden sisäisen työn, yhdessä kaiken ikäisten osallistujien kanssa tehtävän yhteissuunnittelun, itse ylisukupolvisen toiminnan sekä yhdessä osallistujien kanssa tapahtuvan arvioinnin ja kehittämisen.

Käyttäjän opas johdattelee uuden äärelle kysymyksin sekä syventävin materiaalein, kuten osallisuussuunnitelman, esimerkkien ja arviointityökalun avulla.

Ylisukupolvisen kotiseututyön verkko-opas, viestintäaineisto ja -ohjeistus sekä toiminnan suunnittelun ja toteutuksen avuksi tuotetut materiaalit ovat eri-ikäisten kanssa kotiseututyötä tekevien jäsenyhteisöjemme vapaassa käytössä. Graafiset materiaalit ja ohjeistukset saa käyttöön liittymällä Mestarit & kisällit -verkostoon laittamalla sähköpostia toimisto@kotiseutuliitto.fi.

Opas ja ohjeita on liiton tietopankissa: https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/verkko-opas-ylisukupolvinen-kotiseututyo

Kulttuurinen moninaisuus kotiseututyössä

Kulttuurinen moninaisuus on osa suomalaista yhteiskuntaa. Tällaisessa yhteiskunnassa on tärkeää rakentaa luottamusta ja kunnioitusta toinen toistemme välille. Paikallisyhteisöillä ja kulttuurisella osaamisella on suuri merkitys keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen luomisessa. Juuri siksi kotiseututyöllä on loistavat mahdollisuudet tukea kulttuurista moninaisuutta yhteiskunnassamme.

Kulttuurisesti moninainen kotiseututyö -opas kertoo kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä ja auttaa huomioimaan moninaisuuden etenkin yhdistystoiminnassa. Oppaan sisältö on koottu lähdeaineiston lisäksi Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen toiminnan ja havaintojen pohjalta vuosina 2019-2020. Opas kulttuurisesti moninaiseen kotiseututyöhön on tietopankissa: www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki

Yhteisöt elävät! Elävän perinnön työpajamalli

Yhteisöt elävät! -hankkeessa järjestettiin aineettoman kulttuuriperinnön työpajoja erilaisille yhteisöille syksyllä 2020. Työpajoissa tutustuttiin aineettomaan, elävään perintöön ja lisäksi osallistujat loivat omaan toimintaansa istuvan suunnitelman elävän perinteen käsittelyyn – sen vaalimiseen, tekemiseen ja jakamiseen omissa yhteisöissä. Yhteisöt elävät! -hanke toteutettiin Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisten yhteistyö- ja kehittämishankkeiden avustuksella. Hankkeen tuloksena on julkaistu jäsenyhteisöjen käyttöön malli aineettoman kulttuuriperinnön työpajasta. Ota elävä perintö käsittelyyn – itsenäisesti tai isommalla porukalla!

Askelmerkit elävän perinnön työpajan järjestämiseen löydät täältä: https://kotiseutuliitto.fi/jasenille/toimintamalleja-jasenille/jarjesta-elavan-perinnon-tyopaja/