Selvitykset ja raportit

Kotiseutuliiton tekemiä selvityksiä


Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä

Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä – Tavoitteena hyvä elämä

Valtakunnallinen selvitys 2017.

Julkaisija: Suomen Kotiseutuliitto.
Tekijät: Sini Hirvonen & Liisa Lohtander sekä Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeen ohjausryhmä.

Suomen Kotiseutuliitto teki Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeessa ensimmäisen valtakunnallisen selvityksen yhdistysten ja yksittäisten kansalaisten panoksesta kulttuuriympäristön hoitoon ja kehittämiseen.

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin kysely, joka suunnattiin jo olemassa olevalle kulttuuriympäristöverkostolle. Kyselyllä kartoitettiin kentän nykyistä toimintaa, osaamista ja siihen liittyviä tietotarpeita.


Seurantaloraportti

Seurantalojen korjausavustukset

Selvitys valtionavustusten käytöstä ja vaikutuksista.

Julkaisija: Suomen Kotiseutuliitto.
Tekijät: Johanna Hakanen, Sanna Käyhkö, Leni Pakkala, Marianne Parvinen ja Elina Kuismin (ulkoasu)

Lue täällä: Seurantaloraportti 2015 (pdf)

Vuonna 2015 julkaistussa Suomen Kotiseutuliiton selvityksessä kuvataan seurantalojen korjausavustusjärjestelmän toimivuutta ja
tuloksia sekä avustusjärjestelmän vaikutuksia talojen kulttuurihistorialliseen arvoon ja kansalaistoimintaan.