Kohti kotiseututyön uutta normaalia

Kotiseutuliitto etsii korona-ajan tuomaan tilanteeseen sopivia kotiseututyön toimintamalleja muun muassa jäsenkyselyn avulla.

Jakamalla hyviä malleja liitto osallistuu valtakunnalliseen Suomi toimii -kampanjaan. Kotiseutuliitto haluaa jäsenkyselyn avulla myös muodostaa tilannekuvan omien jäsentensä tilanteesta. Tilannekuvan avulla kehitetään liiton toimintaa ja edunvalvontaa.

Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on osoitteessa https://bit.ly/koronavaikutukset.

Kotiseutuliitto etsii #suomitoimii-kampanjassaan jäsenistönsä parista hyviä uuteen normaaliin sopivia toimintamalleja kotiseutu- ja kulttuurityöhön.

Liitto etsii omassa kampanjassaan jäsenistönsä parista hyviä uuteen normaaliin sopivia toimintamalleja kotiseutu- ja kulttuurityöhön. Kampanja tukee Kotiseutuliiton pyrkimyksiä tuoda jäsenistönsä toimintaa entistä laajemmin esille suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyviä esimerkkejä ja huolenaiheita tuodaan aktiivisesti esille liiton viestinnässä heti, kun aineistoa alkaa kertyä. Olemme vastaajiin etukäteen yhteydessä, jos mainitsemme vastaajayhteisön nimen.

Keräämme kyselyllä materiaalia historiallisesta poikkeusajasta ja uuteen normaaliin siirtymisestä myös tulevien historioitsijoiden käyttöön. Muistattehan itsekin ottaa ruutukaappauksia ja kuvia toivottavasti poikkeukselliseksi jäävästä ajasta ja etätapahtumista!

Hyviä malleja ja ideoita uuteen normaaliin

Kotiseutuliiton verkkoseminaari etätapahtumista katsottavissa 10. marraskuuta saakka

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

Arabian katufestivaali 2020 – Isompikin yleisötapahtuma skaalautuu turvalliseen digitoteutukseen

Mobiilipelistä verkkotapahtumaan – hyvinvointia toiminnasta koronan keskellä

Kotiseututyötä myytin murtamiseksi ja tiedon ajantasaistamiseksi

Kesä ilman tapahtumia?

Kaikki laitteet ja kammarin ovi auki

Etätavallisia aikoja, osa 1

Etätavallisia aikoja osa 2: viisi vinkkiä etätapahtumiin

Suomen ensimmäiset virtuaaliset kotiseutupäivät Raahessa?

Teams-kokoukseen osallistuminen ja kokouksen järjestäminen

Kohti kotiseututyön uutta normaalia

Yhdistyksen sähköinen kokous

Linkkilista etäyhteistyön välineistä

Teams-kokoukseen osallistuminen ja kokouksen järjestäminen

 

Lisätietoja kyselystä: toimisto@kotiseutuliitto.fi ja liiton Suomi toimii -kampanjasta anna-maija.halme@kotiseutuliitto.fi.

Kotiseututyölle tämä aika on ollut merkittävin pitkään aikaan. Ihmisten kyky rauhoittua näkemään lähelle on globaalisti välttämätöntä, muttei olisi onnistunut ilman tätä. Kotiseutuliikkeelle on nyt vain haaste voida koota tämä mm. YK:n ilmastotavoitteiden kanssa yhteen ja tuotteistaa tuttua “uusin silmin” (eräs kyselyyn vastanneista)

 

Mikä on Suomi toimii -kampanja?

Suomi toimii on valtioneuvoston kanslian vetämä monen toimijan yhteinen hanke, joka tukee kriisiviestintää koronatilanteessa. Keskeinen toiminnan muoto on kokoava viestintä ja tiedon jakaminen. Suomi toimii -kampanjassa mukana olevat yhteisöt tukevat henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen, vahvistavat luottamusta, lujittavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen, tarjoavat luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn, osoittavat yhteisen tekemisen ja kaikenlaisen auttamisen merkitystä sekä antavat sille arvostusta.