Kumppanuuden rakentaminen

Rautalankamalli yhteistyön käynnistämisestä

 1.  Yhden tai useamman henkilön tarve yhteistyölle. Valitaan koollekutsuja.
 2.  Ensimmäinen tapaaminen. Alustavan yhteistyötarpeen ympärille kokoonnutaan tekemään alkukartoitus, jossa määritelllään tarpeet. Mitä osaamista ja muita resursseja tarvitaan, mitä meiltä vielä puuttuu? Alkukartoituksen pohjalta kutsutaan lisää toimijoita mukaan.
 3.  Kun koko yhteistyöryhmä on saatu mukaan, määritellään yhteiset tavoitteet ja roolit kullekin toimijalle. Roolien ei tarvitse olla yhtä suuret, mutta niistä päätetään yhteisesti ja ne määritellään selkeästi.
  Avoimen ja tasa-arvoisen dialogin kautta etsitään vastaukset kysymyksiin:
  Mitä?
  Miksi?
  Milloin?
  Kenelle?
  Miten?
  Miksi juuri me?
 4.  Toiminta käynnistetään.
 5.  Toimintaa arvioidaan ja arvioinnin pohjalta sitä juurrutetaan, muutetaan, tai toiminta päätetään.