Mitkä kulttuuripalvelut?

Mikä ei ole kulttuuria?

Kulttuuripalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Kuntaliiton sivuilta voit lukea kuntien opetus- ja kulttuuripalveluista. Maakuntauudistuksen myötä kulttuuripalveluiden rooli kunnissa kasvaa. Tutustu Kuntaliiton esitykseen tulevaisuuden kunnan rooleista. Kulttuuripalvelujen voimaa voidaan kasvattaa tiivistämällä yhteistyötä.

Kulttuuri rakentaa sielua ja ruumista ja yhdistää ihmisiä.

Kulttuurilla on tutkitusti vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Tutustu esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjelman tuloksiin. Myös vapaaehtoistyö lisää tekijänsä hyvinvointia. Kulttuuripalveluita vapaaehtoisesti yhdistyksensä kautta tuottavat ihmiset ovat siis erityisen onnellisessa asemassa ja lisäksi kasvattavat oman paikkakuntansa muiden ihmisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Ihmisen ihmiselle tuottamaa toimintaa ja elämyksiä ilman välitöntä taloudellista hyötyä.

Yhteistyössä alusta asti

Parhaimmillaan yhteistyö alkaa siitä, että kunta, kuntalaiset ja yhdistykset keskustelevat ja päättävät yhdessä, mitä kulttuuripalveluilla tarkoitetaan. Yhteinen alkukartoitus toimii välineenä tavoitteen määrittelyn lisäksi roolien ja yhteisymmärryksen löytymiseen. Lue lisää kohdasta Kumppanuuden rakentaminen.

Onnistuneen yhteistyön lähtökohta on se että homma suunnitellaan alusta lähtien yhdessä jolloin tavoite ja toimintatapa on yhteinen. Eli esim. ei valmista hankesuunnitelmaa jota joku tulee toteuttamaan.

Yhdistykset ja kunnat kultturikumppaneina -hankkeen työpajoissa tehtiin harjoitus tulevaisuuden kulttuuripalveluiden määrittämisestä, sivun sitaatit on poimittu työpajojen osallistujilta. Mitä se tarkoittaa sinun kunnassasi?

Tulevaisuuden kulttuuripalvelut tarjoavat aitoja kohtaamisia, saavutettavasti, yhteisten kokemusten kautta, osallistavasti.

Tulevaisuuden kulttuuripalvelut ovat luovasti ja ennakkoluulottomasti sekä rajoja rikkovasti toteutettuja.

Tulevaisuuden kulttuuri on osallistavaa, ennakoimatonta, henkilökohtaista, vuorovaikutuksessa syntyvää, muuttuvaa, jaettavaa, joka koostuu erilaisista näkökulmista ja muuttuvasta tavasta tarkastella sitä menneisyyden ja tulevaisuuden jatkumona.