Lakkautetun kunnan vaakunan käyttö

Kotiseutuliiton käsityksen mukaan lakkautetun kunnan vaakunan edelleen käyttö on mahdollista silloin, kun kyse on vaakunan alkuperäisen heraldisen muodon käyttämisestä (ilman entistä kuntanimeä):

  • lakkautetun kunnan alueella toimivan rekisteröidyn yhdistyksen lipussa, standaarissa tai muuna symbolina
  • kotiseutuviireissä
  • yhdistysten lahjaesineissä yhdistyksen nimellä varustettuna
  • paikkakunnan identiteettiä vahvistavassa eettisesti ja esteettisesti soveliaassa matkailu- tai muussa markkinoitavassa tuotteessa ja markkinoinnissa
  • taajamamerkkien yhteyteen pystytettävien ”kylä- tai kaupunginosaporttien” yhteydessä
  • entisen kuntakeskuksen ”tervetuloa”-kylttien yhteydessä

Sen sijaan vaakunan käyttöä ei tulisi suosia esimerkiksi

  • vanhan kunnanrajan kohdalta poistuvan nimikilven sijaan
  • muissakaan liikenneopasteissa
  • uuden kunnan omistamien julkisten rakennusten symboliikkana
  • epäeettisessä tuotteessa tai markkinoinnissa

Missään tapauksessa vaakunaa ei saisi ”soveltaa” vaan sitä on käytettävä alkuperäisessä heraldisessa muodossaan.

Erikseen on lakkautettavien kuntien mietittävä sitä, mitä tapahtuu sen omille vaakunasovellutuksille, joita esiintyy mm. kuntien lipuissa, viireissä, standaareissa, lahjaesineissä, astiastoissa jne. Luonnollista on, että kyseisiä tuotteita on tallennettava sekä paikallismuseoon että maakuntamuseoon. Ylimääräiset liput ja viirit on hävitettävä asianmukaisella tavalla. Yksi mahdollisuus on, että lakkautettava kunta palkitse kunnan eteen työtä tehneitä jakamalla näille hankkimansa jakotuotteet ja esineistön.

Kaikissa tapauksissa Suomen Kotiseutuliitto toivoo, että vaakunapäätöksiä tehtäessä ne saatettaisiin liiton tietoon. Näin voitaisiin valtakunnallisesti seurata tilanteen kehittymistä ja välittää tietoja tehdyistä päätöksistä.