Kotiseutuviirin ja isännänviirin käyttö

Kotiseutuviiri, jossa useimmiten on kotikunnan (tai entisen kotikunnan) vaakuna, rinnastetaan isännänviiriin.

Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään nostettuna omakotitalon tai kesämökin lippusalkoon. Isännänviirin sanoma on, että isäntäväki on paikalla viirin ollessa nostettuna.

Isännänviirinä voidaan käyttää suku-, kotiseutu-, kaupunki-, kunta-, maakunta- tai siniristiviiriä. Isännänviirin käyttäjä valitsee viirin yleensä syntymäseutunsa mukaan.

Isännänviirin käyttöä eivät sido liputussäännöt, joten sitä voi käyttää oman harkintansa mukaan, ja se saa olla tangossa ympäri vuorokauden. Hyvään liputustapaan kuuluu, että viiri otetaan pois tangosta liputuspäivinä. Isännänviirillä ei myöskään suruliputeta.