Edunvalvonta

Kotiseutuliitto valvoo jäsenistönsä etuja

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö. Liiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta ja neuvonta kotiseututyöhön, paikallisuuteen ja kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä.

Liitto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja muun muassa julkishallinnolle omaa alaansa koskevissa kysymyksissä.

Lausuntoja annetaan muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, ympäristöministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, Opetushallitukselle ja maakuntien liitoille.

Lausunnot
Julkilausumat