Kulttuurialan järjestöjohtajat tapasivat ympäristöministeri Krista Mikkosen

20.11.2019 Uutinen

Yhteistyössä on voimaa! Tiistaina 19. marraskuuta Kotiseutuliitto vaikutti kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöasioissa, kun toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo oli kolmen muun järjestöjohtajan kanssa keskustelemassa ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa.

Tapaamisessa oli mukana neljä toiminnanjohtajaa: Riitta Vanhatalo Kotiseutuliitosta, Rosa Meriläinen KULTA ry:stä, Minna Hyytiäinen Taitoliitosta ja Hanna Lämsä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta.

Ajankohtaista juuri nyt on muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen. Siihen liittyen tapaamisessa korostettiin kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintötyön sekä asukkaiden vaikuttamisen ja osallisuuden merkitystä.

Keskustelua käytiin myös kulttuuriperintöstrategiasta. Kotiseutuliitto toivoo sen toteutuvan sektorirajat ylittäen, jotta siitä tulee vaikuttava työkalu. Lisäksi järjestöt esittivät, että kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintötyö otetaan mukaan valtion erilaisiin kiertotalousohjelmiin.

Kotiseutuliiton esittelyssä tuotiin esiin Kotiseutuliiton jäsenistö ja liiton kansalaisjärjestöluonne sekä liiton vaikuttava, sektorirajat ylittävä yhteistyö. Toiminnanjohtaja esitteli ministerille tarkemmin myös kotiseututyön ja kulttuuriperintötyön luonteen sekä liiton päälinjat eli osallisuus, kulttuurinen moninaisuus ja asukaslähtöinen kotouttaminen, kestävä kehitys – mukaan lukien kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys.

Kotiseutuliiton toiminnasta nostettiin esille etenkin seurantalojen korjausavustukset ja siihen liittyvät rakennusperintöä ja kansalaistoimintaa tukevat toimenpiteet. Esillä oli myös ympäristöministeriön hallinnoima Euroopan kulttuuriympäristöpäivät -ohjelma, jota Kotiseutuliitto koordinoi. Lisäksi ministerille kerrottiin Kotiseutuliiton näkemykset ja huolet maankäyttö- ja rakennuslaista valmistelun tässä vaiheessa. Esimerkiksi Faron kulttuuriperintösopimuksen mukainen kulttuuriperintökäsitys ja osallisuus kannattaa pohtia lain valmistelussa perusteellisesti.

Kotiseutuliiton kommentti maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyöhön 20.11.2019

Kotiseutuliiton edunvalvonta

Kuvassa: Minna Hyytiäinen Taitoliitosta, Riitta Vanhatalo Kotiseutuliitosta, ministeri Krista Mikkonen, Rosa Meriläinen KULTA ry:stä ja Hanna Lämsä Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta. Kuva: Antti Heikkinen.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja paikallistoimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.