Hallinto ja organisaatio

Korkein päätösvalta on vuosikokouksella

Suomen Kotiseutuliiton korkein päättävä elin on vuosikokous, johon jäsenyhteisöt nimeävät äänivaltaiset edustajansa. Vuosikokous pidetään Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä.

Valtuusto vastaa toiminnan linjauksista

Liiton toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema valtuusto, johon kuuluu puheenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston puheenjohtaja on samalla liiton puheenjohtaja.

Valtuutetut ovat pääsääntöisesti omien maakuntiensa jäsenten edustajia. Jokaisella maakunnalla on valtuustossa vähintään yksi edustaja. Lisäksi valtuustossa on erityisasiantuntijoita.

Hallitus vastaa käytännön työn suunnittelusta

Valtuusto valitsee Kotiseutuliitolle hallituksen, jossa on puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitus vastaa liiton operatiivisesta suunnittelusta, taloudesta ja seurannasta. Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuvat hallituksen työskentelyyn puhevaltaisina.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja jäsenten kolme vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin.

Toiminnanjohtaja ja toimisto valmistelevat päätöksiä

Hallituksen, valtuuston ja vuosikokouksen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja ja henkilökunta. Toiminnanjohtaja johtaa liiton toimistoa ja vastaa liiton taloudesta.