Jaostot, neuvottelukunnat ja työryhmät

Suomen Kotiseutuliiton hallitus asettaa avukseen kaksivuotiskautisia neuvottelukuntia ja jaostoja. Niiden tehtävä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukuntien ja jaostojen jäsenet toimivat liiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. Neuvottelukunnissa ja jaostoissa on eri alojen asiantuntijoita ja ne tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien piiristä.

Jaostot, työryhmät ja neuvottelukunnat 2021-2022

  • Edunvalvontajaosto
  • Kaupunkityön jaosto
  • Kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto
  • Julkaisutyöryhmä
  • Kotiseutupäivien kehittämisen ohjausryhmä
  • Seurantaloasiain neuvottelukunta 2019-2022

Edunvalvontajaosto

Puheenjohtaja

Kirsti Kovanen

Jäsenet

Jukka Hako
Sampo Suihko
Janne Vilkuna
Marika Punamäki
Riitta Vanhatalo

Sihteeri

Anna-Maija Halme

Kaupunkityön jaosto

Puheenjohtaja

Tuula Salo

Jäsenet

Leena Hangasmaa, Mikkeli
Riina Koivisto, Vantaa
Kati Leskinen, Turku
Arja Salmi, Espoo
Pirjo Tulikukka, Helsinki

sihteeri

Marika Punamäki

Kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto

Puheenjohtaja

Sampo Suihko

Jäsenet

Anna-Maija Korhonen
Sampo Purontaus
Kristiina Syrjäsuo
Antti Huntus
Katriina Siivonen
Anna-Maija Halme
Riitta Vanhatalo

sihteeri

Marika Punamäki

Julkaisutyöryhmä

Kristiina Syrjäsuo, hallitus
Jukka Hako, hallitus
Anna-Maija Korhonen, valtuuston vara-pj
Janne Vilkuna, valtuuston pj
Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja

sihteeri

Anna-Maija Halme

Kotiseutupäivien kehittämisen ohjausryhmä

Teppo Ylitalo, hallitus
Tuija Ahola, hallitus
Kristiina Syrjäsuo, hallitus

sihteeri

Kalle Nikander

Lisäksi Kotiseutuliiton hallitus nimeää Seurantaloasiain neuvottelukunnan

Katso Seurantalot > Seurantaloasiain neuvottelukunta