Jaostot, neuvottelukunnat ja työryhmät

Suomen Kotiseutuliiton hallitus asettaa avukseen kaksivuotiskautisia neuvottelukuntia ja jaostoja. Niiden tehtävä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukuntien ja jaostojen jäsenet toimivat liiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. Neuvottelukunnissa ja jaostoissa on eri alojen asiantuntijoita ja ne tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien piiristä.

Jaostot, työryhmät ja neuvottelukunnat 2023-2024

  • Edunvalvontajaosto
  • Kaupunkityön jaosto
  • Kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto
  • Paikallisen kulttuuriperinnön jaosto
  • Talousjaosto
  • Seurantaloasiain neuvottelukunta 2023-2027

Edunvalvontajaosto

Puheenjohtaja

Sampo Suihko

Jäsenet
Anna-Maija Halme
Kirsti Kovanen
Teppo Ylitalo

Kaupunkityön jaosto

Puheenjohtaja

Hanna-Kaisa Siimes

Jäsenet

Helinä Mäenpää, Jyväskylä
Hanna-Liisa Onnela, Tampere
Iina Paasikivi, Turku
Marika Punamäki
Arja Salmi, Espoo
Pirjo Tulikukka, Helsinki

Kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto

Puheenjohtaja

Tuija Ahola

Jäsenet

Tuula Aitto-Oja
Antti Huntus
Anna-Maija Korhonen
Kalle Nikander
Marika Punamäki
Sampo Purontaus
Katriina Siivonen

Paikallisen kulttuuriperinnön jaosto

Puheenjohtaja
Tuula Aitto-Oja

Jäsenet
Pirkko Järvelä
Riina Koivisto
Anu Salmela
Ari Sirén
Jonina Vaahtolammi
Teppo Ylitalo

Talousjaosto

Puheenjohtaja
Jukka Hako

Jäsenet
Paula Hirvonen-Graeffe
Kristiina Syrjäsuo
Teppo Ylitalo

Lisäksi Kotiseutuliiton hallitus nimeää Seurantaloasiain neuvottelukunnan

Katso Seurantalot > Seurantaloasiain neuvottelukunta