Jaostot, neuvottelukunnat ja työryhmät

Suomen Kotiseutuliiton hallitus asettaa avukseen kaksivuotiskautisia neuvottelukuntia ja jaostoja. Niiden tehtävä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukuntien ja jaostojen jäsenet toimivat liiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. Neuvottelukunnissa ja jaostoissa on eri alojen asiantuntijoita ja ne tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien piiristä.

Jaostot, työryhmät ja neuvottelukunnat 2019-2020

  • Toiminnan päälinjoja käsittelevä jaosto
  • Kaupunkityön jaosto
  • Edunvalvontajaosto
  • Taloustyöryhmä
  • Paikallismuseo- ja arkistotyöryhmä
  • Kotiseutupäivien kehittämistyöryhmä
  • Seurantaloasiain neuvottelukunta 2019-2021

Toiminnan päälinjoja käsittelevä jaosto

Puheenjohtaja:
Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja Sampo Purontaus

Jäsenet:
Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto ja Kotiseutuliiton valtuusto,
Anne-Maija Laukas, Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja,
Liisa Lohtander, Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö (siht.),
Markku Marttila, Siirtolaisuusinstituutti,
Henna Mitrunen, Kotiseutuliiton valtuusto ja Karkkilan kotiseutuyhdistys,
Hanna-Kaisa Siimes, Helsingin kaupunginosayhdistkset ry,
Riitta Vanhatalo, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja

Kaupunkityön jaosto

Jaoston tehtävänä on seurata toimintakenttää ja tehdä tarvittaessa aloitteita Kotiseutuliiton hallitukselle. Jaoston tehtävänä on myös suunnitella ja tukea urbaanien alueiden kotiseututyötä, toimia Vuoden kaupunginosa -kilpailun raatina ja valmistella urbaaniin kotiseututyöhön liittyvä keskustelutilaisuus esimerkiksi Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Puheenjohtaja:
Tuula Salo, Kotiseutuliiton hallitus, Porvoo

Jäsenet:
Riina Koivisto, Vantaa-Seura,
Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö, Kotiseutuliitto (siht.)
Juhana Päivärinta, Espoon kaupunginosayhdistysten liitto,
Marketta Suontausta, Hämeenlinna-Seura,
Kristiina Syrjäsuo, Kotiseutuliiton hallitus, Turku ja
Pirjo Tulikukka, Helsingin kaupunginosayhdistkset ry.

Edunvalvontajaosto

Puheenjohtaja:
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko

Jäsenet: Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna, hallituksen jäsen Kirsti Kovanen, hallituksen jäsen Kristiina Syrjäsuo, toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, järjestöpäällikkö Liisa Lohtander ja viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme (siht.)

 

Paikallismuseo- ja arkistotyöryhmä

kartoittaa paikallismuseo- ja -arkistokenttää, valmistelee liiton lähivuosien paikallismuseo- ja -arkistotyötä ja tukee toimihenkilöitä paikallismuseoihin ja -arkistoihin liittyvissä hankkeissa.

Puheenjohtaja: Suomen Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna

Jäsenet: Vuokko Joki, Kansallisarkisto Oulu, Hanna Järviluoma, Nivala-Seura, Marianne Koski, Museovirasto, Eero Salmio, Helsingin kaupunginmuseo ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Kotiseutuliitosta Riitta Vanhatalo, Liisa Lohtander ja Jonina Vaahtolammi (siht.)

 

Kotiseutupäivien kehittämistyöryhmä

Puheenjohtaja: Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Teppo Ylitalo

Jäsenet: Valtuuston varapuheenjohtaja Anne-Maija Laukas, hallituksen jäsen Kristiina Syrjäsuo, valtuuston jäsen Eliisa Jäntti, hallituksen jäsen Jorma Hämäläinen ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtander (siht.)

 

Lisäksi Kotiseutuliiton hallitus nimeää Seurantaloasiain neuvottelukunnan

Katso Seurantalot > Seurantaloasiain neuvottelukunta