Kotiseutuliiton hallitus

Kotiseutuliiton hallitus 2022
Hallitus ja puheenjohtajistoa maaliskuussa 2022.

Liiton vuosikokousten ja valtuuston päätöksiä toteuttaa valtuuston valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja jäsenen 3 kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja 2023

Sampo Suihko
sampoolavi.suihko @ gmail.com

Varapuheenjohtaja

Kirsti Kovanen
kirstih.kovanen @ gmail.com

Hallituksen muut jäsenet:

Tuula Aitto-oja
tuula.aittooja @ gmail.com

Jukka Hako
etunimi.sukunimi @ kellastupa.fi

Hanna-Kaisa Siimes
hksiimes @ gmail.com

Ari Sirén 
etunimi.sukunimi @ upm.com

Kristiina Syrjäsuo
etunimi.sukunimi @ gmail.com