Kansainvälisyys

Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet

European Heritage Days

European Heritage Days (EHD), Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, on jokasyksyinen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan kulttuuriympäristön ja -perinnön puolesta ympäri koko Euroopan. Kotiseutuliitto koordinoi tapahtumakokonaisuutta Suomessa.

Suomen Kotiseutuliiton koordinaattori toimii Suomen kansallisena koordinaattorina yhdessä ympäristöministeriön edustajan kanssa Euroopan neuvoston ja Euroopan komission EHD-yhteishankkeessa. EHD on Euroopan neuvoston laajin ja pitkäikäisin kulttuurihanke. Koordinaattori pitää tiiviisti yhteyttä EHD-ohjelman toimistoon Euroopan neuvostossa, muiden maiden edustajiin sekä osallistuu kansainvälisiin koulutuksiin ja kokouksiin.

www.europeanheritagedays.com

Europa Nostra

Kotiseutuliitto on jäsen eurooppalaisessa Europa Nostra -kulttuuriperintöjärjestössä, joka tekee yhteistyötä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa ja mm. jakaa oman kulttuuriperintöpalkinto-ohjelmansa yhteydessä EU:n kulttuuriperintöpalkinnot.

Kansainvälinen sivu: www.europanostra.org

Faron sopimuksen ratifioinnin taustaselvitys

Museovirasto pyysi Suomen Kotiseutuliiton yhteistyökumppaniksi Euroopan neuvoston Faron sopimuksen ratifiointia koskevaan taustaselvityshankkeeseen, jonka toimeksianto tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hanke kesti vuoden 2014 ja päättyi vuonna 2015, jolloin Opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettiin raportti, jossa arvioidaan ratifioinnin vaikutuksia sekä esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kulttuuriperintötyön kehittämiseksi. Suomen on määrä ratifioida Faron sopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (2005).