Kansainvälisyys

Kansainvälinen toiminta ja kansaiväliset yhteydet

European Heritage Days

European Heritage Days (EHD), Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, on jokasyksyinen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan kulttuuriympäristön ja -perinnön puolesta ympäri koko Euroopan. Kotiseutuliitto koordinoi tapahtumakokonaisuutta Suomessa.

Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander on Suomen edustaja Euroopan neuvoston ja Euroopan komission EHD-yhteishankkeessa ja koko ohjelman puheenjohtaja 2017-2019. EHD on Euroopan neuvoston laajin ja pitkäikäisin kulttuurihanke. Siihen liittyen järjestöpäällikkö pitää pitkin tiiviisti yhteyttä muiden maiden edustajiin sekä osallistuu kansainvälisiin koulutuksiin ja kokouksiin.

www.europeanheritagedays.com

Europa Nostra

Kotiseutuliitto on jäsen eurooppalaisessa Europa Nostra -kulttuuriperintöjärjestössä, joka tekee yhteistyötä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa ja mm. jakaa oman kulttuuriperintöpalkinto-ohjelmansa yhteydessä EU:n kulttuuriperintöpalkinnot.

Suomalainen sivu: www.europanostra.fi

Kansainvälinen sivu: www.europanostra.org

Faron sopimuksen ratifioinnin taustaselvitys

Museovirasto pyysi Suomen Kotiseutuliiton yhteistyökumppaniksi Euroopan neuvoston Faron sopimuksen ratifiointia koskevaan taustaselvityshankkeeseen, jonka toimeksianto tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hanke kesti vuoden 2014 ja päättyi vuonna 2015, jolloin Opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettiin raportti, jossa arvioidaan ratifioinnin vaikutuksia sekä esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kulttuuriperintötyön kehittämiseksi. Suomen on määrä ratifioida Faron sopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä (2005).