Seurantaloasiain neuvottelukunta

På svenska

Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.

Neuvottelukunnan päätehtävä on laatia vuosittain seurantalojen korjausavustuksia koskeva jakoesitys Suomen Kotiseutuliitolle. Suomen Kotiseutuliiton hallitus tekee päätöksen avustusten jakamisesta neuvottelukunnan esityksen mukaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • vuosittaisen korjausavustuksia koskevan jakoesityksen laatiminen
  • seurantaloihin liittyvän toiminnan yleinen edistäminen
  • talojen rakennustaiteellisesti ja teknisesti korkeatasoisen korjaamisen ohjaaminen
  • seurantaloja omistavien yhteisöjen sekä valtionhallinnon ja kunnallishallinnon yhteistyön kehittäminen
  • talojen kehittäminen paikallisen harrastustoiminnan ja kanssakäymisen keskuksina
  • seurantaloja koskevan tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen
  • ajantasaisen tiedon toimittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön seurantalojen korjaustoiminnan toteutumisesta ja kehittämistarpeista

Seurantaloasiain neuvottelukunnan jäsenet 2019–2022
Medlemmar i föreningshusdelegationen 2019-2022

Puheenjohtaja, ordförande:

Arkkitehti Maire Mattinen
maire.mattinen @ icloud.com
puh. 040 772 7182

Jäsenet, medlemmar:

Kansantalojen Liitto ry
Toiminnanjohtaja Riku Ahola
puh. 044 020 1234
riku.ahola @ vasemmistoliitto.fi

Suomen Nuorisoseurat ry
Toiminnanjohtaja Jarmo Tupasela
Suomen Nuorisoseurat ry – Keski-Suomen aluetoimisto
Vapaudenkatu 43 A (L)
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 0400 842 838
jarmo.tupasela @ nuorisoseurat.fi

Suomen Keskusta
Kyläasiamies Tuomo Eronen
puh. 0400 379 225
eronen @ netti.fi

Finlands Svenska Marthaförbund ja Marttaliitto
Toimituspäällikkö, kehityspäällikkö Mikaela Groop
puh. 043 820 0071
mikaela.groop @ martha.fi

Ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija Reko Korhonen
reko.korhonen @ gov.fi

Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut
Erikoistutkija Harri Metsälä
puh. 02 95 33 6177
harri.metsala @ museovirasto.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Palokuntajohtaja Petri Jaatinen
puh. 09 47 61 1321, 0400 535 441
petri.jaatinen @ spek.fi

ProAgria Keskusten Liitto
Johtava asiantuntija Terhi Taulavuori
puh. 040 760 6262
terhi.taulavuori @ proagria.fi

Sosialidemokraattinen Puolue /Suomen Työväentalojen Liitto
Toiminnanjohtaja Anssi Leskelä
puh. 050 5224 758
tt.liitto @ kolumbus.fi

Suomen Kotiseutuliitto
Järjestöpäällikkö Marika Punamäki
puh. 045 150 9109
marika.punamaki @ kotiseutuliitto.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
puh. 0295 3 30081
tiina.eerikainen @ gov.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
puh. 02 95 33 0269
mirva.mattila @ gov.fi

Suomen Kylät ry
Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta
puh. 044 303 9990 ja 044 533 4750
tauno.linkoranta @ vskylat.fi

Raittiuden Ystävät
Talousjohtaja Kirsi Poikonen
puh. 040 455 4358
kirsi.poikonen @ raitis.fi

Finlands svenska hembygdsförbund
Verksamhetsledare Susanne Lagus
forbundet @ hembygd.fi

Suomen Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Taina Väre
puh. 050 462 7279
taina.vare @ kuntaliitto.fi

Finlands Svenska Ungdomsförbund
Förbundskoordinator Kim Österman
puh. 050 501 4146
kim.osterman @ fsu.fi

Asiantuntijajäsenet, expertmedlemmar:

Suomen Kotiseutuliitto

Rakennustutkija Lasse Majuri
puh. 045 162 8440
lasse.majuri @ kotiseutuliitto.fi

Sihteeri:

Seurantalokoordinaattori Kalle Nikander
puh. 041 314 2879
seurantalot @ kotiseutuliitto.fi