Seurantaloasiain neuvottelukunta

På svenska

Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.

Neuvottelukunnan päätehtävä on laatia vuosittain seurantalojen korjausavustuksia koskeva jakoesitys Suomen Kotiseutuliitolle. Suomen Kotiseutuliiton hallitus tekee päätöksen avustusten jakamisesta neuvottelukunnan esityksen mukaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • vuosittaisen korjausavustuksia koskevan jakoesityksen laatiminen
  • seurantaloihin liittyvän toiminnan yleinen edistäminen
  • talojen rakennustaiteellisesti ja teknisesti korkeatasoisen korjaamisen ohjaaminen
  • seurantaloja omistavien yhteisöjen sekä valtionhallinnon ja kunnallishallinnon yhteistyön kehittäminen
  • talojen kehittäminen paikallisen harrastustoiminnan ja kanssakäymisen keskuksina
  • seurantaloja koskevan tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen
  • ajantasaisen tiedon toimittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön seurantalojen korjaustoiminnan toteutumisesta ja kehittämistarpeista

Seurantaloasiain neuvottelukunnan jäsenet 2023–2026
Medlemmar i föreningshusdelegationen 2023–2026

Puheenjohtaja, ordförande:

FM Mikko Härö
mikko.haro @ gmail.com

Jäsenet, medlemmar:
Toiminnanjohtaja Susanne Lagus
Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f.
susanne.lagus @ hembygd.fi

Hallituksen varajäsen Solveig Halonen
Finlands Svenska Marthaförbund rf
ja Marttaliitto
solveig.halonen @ kolumbus.fi

Järjestökoordinaattori Kim Österman
Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f.
puh. 050 501 4146
kim @ fsu.fi

Toiminnanjohtaja Kati Tyystjärvi
Kansantalojen Liitto ry
puh. 040 901 5214
toimisto @ kansantalot.fi

Erikoisasiantuntija Harri Metsälä
Museovirasto
puh. 0295 33 6177
harri.metsala @ nba.fi

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
paivi.salonen @ gov.fi

Taloussihteeri Marja Oikkonen
Pro Agria Keskusten Liitto
0400 257 557
marja.oikkonen @ proagria.fi

Järjestö- ja talouspäällikkö Kirsi Poikonen
Raittiuden Ystävät ry
puh. 040 455 4358
kirsi.poikonen @ raitis.fi

Tuomo Eronen
Suomen Keskusta
puh. 0400 379 225
eronen @ netti.fi

Järjestöpäällikkö Marika Punamäki
Suomen Kotiseutuliitto
puh. 045 150 9109
marika.punamaki @ kotiseutuliitto.fi

Kehittämispäällikkö Anne Jarva
Suomen Kuntaliitto
p. 050 573 6810
anne.jarva @ kuntaliitto.fi

Kyläasiamies Tauno Linkoranta
Suomen Kylät Ry
puh. 044 303 9990 ja 044 533 4750
tauno.linkoranta @ vskylat.fi

Kehittämispäällikkö Hannu Ala-Sankola
Suomen Nuorisoseurat ry
puh. 0400 842 838
hannu.ala-sankola @ nuorisoseurat.fi

Kehittämispäällikkö Markku Savolainen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
markku.savolainen @ spek.fi

Toiminnanjohtaja Katri Kujanpää
SDP / Suomen Työväentalojen Liitto
sttl @ tyovaentalot.fi

Erityisasiantuntija Annukka Lyra
Ympäristöministeriö
puh. 0295 250 326
annukka.lyra @ gov.fi

Asiantuntijajäsenet, expertmedlemmar:

Rakennustutkija Jari Heiskanen
Suomen Kotiseutuliitto
puh. 045 162 8440
jari.heiskanen @ kotiseutuliitto.fi

Toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo
Suomen Kotiseutuliitto
puh. 041 310 6197
teppo.ylitalo @ kotiseutuliitto.fi

Sihteeri, sekreterare:
vs. seurantalokoordinaattori Elina Vulli
puh. 041 314 2879
seurantalot @ kotiseutuliitto.fi