Seurantaloarkistot

Suomen Kotiseutuliiton seurantaloaineistojen arkistot ovat syntyneet seurantalojen korjausavustustoiminnan yhteydessä lähetetyistä, hankituista ja saaduista aineistoista. Arkistoissa on korjausavustuksiin ja seurantaloihin liittyviä hakemuksia ja asiakirjoja, valokuvia ja rakennuspiirustuksia.

Valokuva-arkisto

Seurantalojen korjausavustustoimintaan liittyvässä valokuva-arkistossa on korjausavustuksiin ja niiden selvittämiseen liittyviä valokuvia, avustustoimintaan liittyviä dokumentointikuvia sekä muita toimintaan liittyviä valokuvia.

Arkistossa on noin 35 000 kuvaa 1 600 suomalaisesta seurantalosta. Mukana on valokuvavedoksia, digikuvista tulostettuja paperikuvia, digitaalisia valokuvia sekä diakuvia.

Valokuva-arkistossa on sekä ulko- että sisäkuvia suomalaista seurantaloista ennen korjausavustuksilla tehtyjä korjauksia, eri korjaustyövaiheista sekä valmiista kohteista korjauksien jälkeen. Aineistoa on 1980-luvun puolivälistä nykypäivään.

Piirustusarkisto

Kotiseutuliiton arkistossa on valokuvien lisäksi rakennuspiirustuksia suomalaisista seurantaloista. Piirustuksia on luetteloitu lähes 800 talosta, jotka ovat hakeneet seurantalojen korjausavustuksia 1980- ja 1990-luvuilla. Kotiseutuliiton arkistossa on muutama tuhat rakennuspiirustusta.

 

Jos olet kiinnostunut seurantaloja koskevista arkistoaineistoista, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen seurantalot@kotiseutuliitto.fi