Seurantalojen korjausavustus

På svenska

Seurantaloavustukset poikkeusaikana

Avustusten käyttöä koskevien selvitysten käsittelyssä ja maksatuksessa voi olla viivettä.

Vuonna 2020 myönnetyt avustukset

Vuoden 2020 avustusten myöntöpäätökset on julkaistu 7.4.2020. Katso tiedote täältä. Pyydämme, että avustuksen saajat lähettävät sopimukset normaalina postilähetyksenä (ei kirjattuna kirjeenä).

Yhteystiedot

Maksatuksiin ja selvityksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo hankesihteeri, johon saa yhteyden sähköpostilla seurantalot(at)kotiseutuliitto.fi ja puhelimitse 046 567 3997.

Rakennustutkijaan voi olla yhteydessä sähköpostilla lasse.majuri(at)kotiseutuliitto.fi ja ti-to puhelimitse puh.  09 – 612 63221


Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on valtionavustus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Hakijan omarahoituksen tulisi olla n. 20 %. Valtionavustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Talkootyön voi laskea omarahoitukseksi. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarvio ovat avustuksen saamisen edellytys.

Hyvässä seurantalon korjauksessa:

 • tunnistetaan ja korjataan talon vauriot ja poistetaan niiden aiheuttajat
 • vanhoja rakennusosia ja materiaaleja säilytetään ja kunnostetaan mahdollisimman paljon
 • käytetään ensisijaisesti perinteisiä maalilaatuja (pellavaöljymaalit, keittomaalit)
 • korjaustyöt suunnitellaan huolellisesti hyvissä ajoin asiantuntijoiden kanssa
 • korjauksessa käytetään perinteisiä ja rakennusajalle tyypillisiä materiaaleja ja työtapoja
 • talon käytettävyyttä parantavat muutostyöt (esteettömyyskorjaukset, wc- ja keittiötilojen uudistukset) sovitetaan vanhan talon arkkitehtuuriin ja huonejakoon huolellisesti
 • suositaan siirtymistä kotimaiseen, uusiutuvan energian käyttöön

Tietoa avustuksen hakemisesta

Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa. Avustuspäätökset julkistetaan yleensä maaliskuun alussa. Sekä avustuksen hakijayhteisön että talon on täytettävä tietyt yleiset ehdot mm. seurantalon omistukseen, hallintaan ja käyttöön liittyen:

Seurantalon avustuskelpoisuuden arvioiminen

Kenelle avustus on tarkoitettu

Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla:

 • työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot, urheiluseurat.

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yleishyödyllisen yhdistyksen tai muun yleishyödyllisen oikeustoimikelpoisen yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen. Avustusta ei myönnetä kunnan tai yksityisen omistamaan rakennukseen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

 • korjausten suunnittelukustannuksiin ja kuntoarvioon (syksyllä 2018 myös yhdistysten yhteinen erillishaku kuntoarviota varten)
 • rakenteiden ja rakennusosien korjauskustannuksiin
 • talotekniikan perusparannustöihin (LVIS-työt, mukaan lukien jätevesijärjestelmä)
 • piha-alueen tai ulkorakennusten kunnostamiseen (ei saunat)
 • talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin
 • talon tyyliin soveltuvan kiinteän kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen
 • salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan
 • erityisestä syystä avustusta voi saada perinteisen seurantalon uudelleenrakentamiseen

Katso lisätietoja korjaustöistä Neuvontaa ja ohjeita -sivulta. Varsinkin korjauksen suunnittelijan on hyödyllistä tutustua ohjeisiin, joissa mm. määritellään avustuskelpoinen korjauslinja.

HUOM: Jos korjaustyöt halutaan aloittaa ennen avustuspäätöstä, on niistä pyydettävä ennakkolausunto Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.

Mihin avustusta ei myönnetä

 • avustusta ei myönnetä yksityisen eikä kunnan omistamaan taloon
 • EU-osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta
 • urheiluseurojen osalta avustuksia ei ole tarkoitettu sellaisten talojen korjaukseen, joita käytetään pääasiallisesti liikuntaan ja joiden perustamiskustannuksiin haetaan valtiontukea liikuntalain nojalla
 • avustus ei ole tarkoitettu vuosikorjausluonteisiin töihin tai ennen päätöspäivämäärää syntyneisiin kuluihin. Kiirellisissä korjauksissa voi pyytää ennakkolausuntoa Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.
 • avustusta ei voi käyttää talkootyön laskennallisiin kustannuksiin eikä hallintokuluihin
 • saunat, tanssipaviljongit, kesäteatterirakennelmat eivät kuulu avustuksen piiriin
 • avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin tai aloitettuihin töihin.
 • Ahvenanmaan itsehallintoalue on rajattu avustusten ulkopuolelle

Miten avustusta haetaan

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä (linkki tämän sivun alareunassa) vuosittain syyskuussa. Järjestelmän käyttöön ei tarvitse Katso-tunnuksia. Erityisestä syystä hakemuksen voi tehdä myös tulostettavalla paperilomakkeella B:1.

Hakemuksessa tulee antaa tietoja hakijayhteisön toiminnasta, korjausten kohteena olevasta rakennuksesta, korjaussuunnitelmista, kustannuksista ja rahoituksesta.

Sähköisen hakujärjestelmän ”mallihakemus”-toiminnolla voi katsoa, mitä tietoja sekä liitteitä hakemukseen tulee antaa.

Lista hakemukseen tarvittavista liitteistä(pdf)

Tutustu tarkasti hakuohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä: Ohje avustuksen hakijalle (pdf).

Katso myös: Usein kysyttyjä kysymyksiä

Avustuksen saajan velvoitteet

Avustuksen saaja voi joutua palauttamaan saadut avustukset tai osan niistä, mikäli rakennus myydään, sen käyttötarkoitus muuttuu tai avustusta ei käytetä sopimuksessa sovitulla tavalla. Katso tarkemmin: Avustuksen saajan velvollisuudet

Hae avustusta

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä vuosittain syyskuussa: Hae avustusta

Hakujärjestelmässä (linkki yllä) voi myös tarkastella aiempina vuosina lähetettyjä hakemuksia.