Seurantalojen korjausavustus

På svenska

Huomioitavaa: Korjausavustusten haku vuodelle 2019 on päättynyt. Hakemusten käsittelyn aikana emme ota kantaa hakemuksiin.

Hakemusten kirjaaminen järjestelmään on käynnissä. Jatkokäsittely alkaa marraskuun aikana ja etenee vaiheittain. Pyydämme tarvittaessa hakemuksiin lisätietoja. Lisäliitteen voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen: seurantalot @ kotiseutuliitto.fi. Laittakaa viestin otsikoksi: yhdistyksen nimi, seurantaloavustushakemus 2019, liitteitä

Päätökset avustuksista tehdään maaliskuussa 2019.


Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on valtionavustus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Hakijan omarahoituksen tulisi olla n. 20 %. Valtionavustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Talkootyön voi laskea omarahoitukseksi. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ja kustannusarvio ovat avustuksen saamisen edellytys.

Hyvässä seurantalon korjauksessa:

 • tunnistetaan ja korjataan talon vauriot ja poistetaan niiden aiheuttajat
 • vanhoja rakennusosia ja materiaaleja säilytetään ja kunnostetaan mahdollisimman paljon
 • käytetäään ensisijaisesti perinteisiä maalilaatuja (pellavaöljymaalit, keittomaalit)
 • korjaustyöt suunnitellaan huolellisesti hyvissä ajoin asiantuntijoiden kanssa
 • korjauksessa käytetään perinteisiä ja rakennusajalle tyypillisiä materiaaleja ja työtapoja
 • talon käytettävyyttä parantavat muutostyöt (esteettömyyskorjaukset, wc- ja keittiötilojen uudistukset) sovitetaan vanhan talon arkkitehtuuriin ja huonejakoon huolellisesti
 • suositaan siirtymistä kotimaiseen, uusiutuvan energian käyttöön

Tietoa avustuksen hakemisesta

Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa. Avustuspäätökset julkistetaan yleensä maaliskuun alussa. Sekä avustuksen hakijayhteisön että talon on täytettävä tietyt yleiset ehdot mm. seurantalon omistukseen, hallintaan ja käyttöön liittyen:

Seurantalon avustuskelpoisuuden arvioiminen

Kenelle avustus on tarkoitettu

Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla:

 • työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot, urheiluseurat.

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yleishyödyllisen yhdistyksen tai muun yleishyödyllisen oikeustoimikelpoisen yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen. Avustusta ei myönnetä kunnan tai yksityisen omistamaan rakennukseen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

 • korjausten suunnittelukustannuksiin ja kuntoarvioon (syksyllä 2018 myös yhdistysten yhteinen erillishaku kuntoarviota varten)
 • rakenteiden ja rakennusosien korjauskustannuksiin
 • talotekniikan perusparannustöihin (LVIS-työt, mukaanlukien jätevesijärjestelmä)
 • piha-alueen tai ulkorakennusten kunnostamiseen (ei saunat)
 • talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin
 • talon tyyliin soveltuvan kiinteän kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen
 • salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan
 • erityisestä syystä avustusta voi saada perinteisen seurantalon uudelleenrakentamiseen

Katso lisätietoja korjaustöistä Neuvontaa ja ohjeita -sivulta. Varsinkin korjauksen suunnittelijan on hyödyllistä tutustua ohjeisiin, joissa mm. määritellään avustuskelpoinen korjauslinja.

HUOM: Jos korjaustyöt halutaan aloittaa ennen avustuspäätöstä, on niistä pyydettävä ennakkolausunto Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.

Mihin avustusta ei myönnetä

 • avustusta ei myönnetä yksityisen eikä kunnan omistamaan taloon
 • EU-osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta
 • urheiluseurojen osalta avustuksia ei ole tarkoitettu sellaisten talojen korjaukseen, joita käytetään pääasiallisesti liikuntaan ja joiden perustamiskustannuksiin haetaan valtiontukea liikuntalain nojalla
 • avustus ei ole tarkoitettu vuosikorjausluonteisiin töihin
 • avustusta ei voi käyttää talkootyön laskennallisiin kustannuksiin eikä hallintokuluihin
 • saunat, tanssipaviljongit, kesäteatterirakennelmat eivät kuulu avustuksen piiriin
 • Ahvenanmaan itsehallintoalue on rajattu avustusten ulkopuolelle

Miten avustusta haetaan

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä (linkki tämän sivun alareunassa). Järjestelmän käyttöön ei tarvitse Katso-tunnuksia. Erityisestä syystä hakemuksen voi tehdä myös tulostettavalla paperilomakkeella B:1.

Hakemuksessa tulee antaa tietoja hakijayhteisön toiminnasta, korjausten kohteena olevasta rakennuksesta, korjaussuunnitelmista, kustannuksista ja rahoituksesta. Sähköisen hakujärjestelmän ”mallihakemus”-toiminnolla voi katsoa, mitä tietoja sekä liitteitä hakemukseen tulee antaa.

Lista hakemukseen tarvittavista liitteistä

Tutustu tarkasti hakuohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä: Ohje avustuksen hakijalle (pdf).

Katso myös: Usein kysyttyjä kysymyksiä

Avustuksen saajan velvoitteet

Avustuksen saaja voi joutua palauttamaan saadut avustukset tai osan niistä, mikäli rakennus myydään, sen käyttötarkoitus muuttuu tai avustusta ei käytetä sopimuksessa sovitulla tavalla. Katso tarkemmin: Avustuksen saajan velvollisuudet

Hae avustusta

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä: Hae avustusta