Usein kysyttyjä kysymyksiä avustuksesta

Avustuksen hakeminen

Avustuksen käyttö


Kysymyksiä avustuksen hakemisesta

Kysymys: Saako työt aloittaa ennen kuin avustusta haetaan, voiko jo tehtyihin töihin saada jälkikäteen avustusta?
Vastaus: Jos työt aloitetaan ennen kuin avustusasiassa on tehty päätöstä, Kotiseutuliiton rakennustutkijaan tulee ottaa yhteyttä ennen töiden aloittamista. Hakija voi pyytää korjaussuunnitelmista ennakkolausunnon, jossa varmistetaan töiden avustuskelpoisuus.

Lausunnossa todetaan, että esitetyt korjaustyöt voidaan ottaa huomioon korjausavustuksia käsiteltäessä. Lausunto ei ole lupaus myönnettävästä avustuksesta, vaan työt aloitetaan aina omalla riskillä.

K: Millainen talo ja hakija ovat avustuskelpoisia?
V: Katso talon omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat yleiset ehdot:
Seurantalon avustuskelpoisuuden arvioiminen

K: Saako avustusta jonkin tietyn prosenttiosuuden kustannuksista?
V: Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen avustus ja se tarkoittaa mm. sitä, että avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Omarahoitusta tulisi olla n. 20 %. Talkootyön arvon (n. 15 €/h /hlö) voi laskea omarahoitukseksi. Avustus ei voi kattaa kustannuksia sataprosenttisesti.

K: Voiko avustusta saada useana vuonna peräkkäin?
V: Voi saada. Jos myönnetty kerta-avustus jää paljon pienemmäksi kuin haettu summa, voi avustusta hakea lisää avustusta seuraavana tai seuraavina vuosina. Isommat hankkeet kannattaa jo suunnitteluvaiheessa jakaa toteutettavaksi useampana vuonna.

K: Voiko avustusta saada lainan lyhentämiseen?
V: Aiemmin hyväksyttyihin korjauskuluihin otetun lainan lyhentämiseen voi periaatteessa hakea ja saada avustusta. Yhdistys ottaa kuitenkin lainan aina omalla riskillään. Lainan korot eivät kuulu avustuksen piiriin.

K: Voiko samaan aikaan hakea muita avustuksia?
V: EU-rahoittettuihin hankkeisiin (mm. Leader) tai muulla julkisella tuella rahoitettuihin hankkeisiin ei pääsääntöisesti voi saada samaan aikaan seurantalojen korjausavustusta.

Seurantalojen korjausavustusta voidaan kuitenkin myöntää samaan rakennukseen, jonka korjaamiseen on aiemmin saatu EU-avustusta. Avustuksen tulee kuitenkin kohdistua erikseen rajattuun ja eri aikaan toteutettavaan hankkeeseen. Avustuksen hakijan tulee ilmoittaa kaikille avustustahoille hankkeeseen hakemansa ja saamansa avustukset.

K: Voiko avustushakemuksessa olla monta käyttötarkoitusta?
V: Kyllä. Käyttötarkoituksena kannattaa kuitenkin esittää vain muutama selvästi rajattu korjauskohde.

K: Voiko hakemusta täydentää sen jättämisen jälkeen?
V: Hakemus tulisi jättää liitteineen kerralla, mutta hakemusta voi täydentää kahden viikon ajan hakuajan umpeuduttua.

K: Mikä on yleisin hakemuksen hylkäämisen syy?
V: Yksittäinen yleisin syy ovat puutteelliset hanke- ja/tai korjaussuunnitelmat. Jos hakemus hylätään, kannattaa ottaa yhteyttä Kotiseutuliiton rakennustutkijaan ennen uuden hakemuksen jättämistä.

K: Johtaako hakemuksen myöhästyminen sen hylkäämiseen?
V: Kyllä, käsittelyyn otetaan vain viimeistään viimeisenä jättöpäivänä postiin tai Kotiseutuliittoon jätetyt hakemukset (postileima riittää).

 


Kysymyksiä avustuksen käytöstä

K: Liittyykö avustettaviin korjauksiin ja niiden suunnitteluun erityisiä ohjeita tai ehtoja?

V: Avustussopimuksessa voidaan asettaa käytettäviin materiaaleihin, korjaustyön suunnitteluun tai työn ohjaamiseen liittyviä lisäehtoja. Avustusta ei välttämättä myönnetä kaikkiin avustushakemuksessa mainittuihin töihin.

Korjaussuunnittelussa tulisi aina säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa ja käyttää perinteisiä rakennusmateriaaleja ja korjaustapoja, ks. Ohjeita seurantalon korjaukseen.

K: Mitä jos suunnitelmiin tulee muutoksia avustuksen myöntämisen jälkeen?
V: Avustus on käytettävä hakemuksen yhteydessä hyväksytyn suunnitelman ja avustuksesta laaditun sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Jos suunnitelmiin tai käyttötarkoitukseen halutaan muutosta, siitä on sovittava Kotiseutuliiton rakennustutkijan kanssa ennen töiden aloittamista.

K: Peritäänkö avustusta takaisin jos talo myydään?
V: Avustuksen takaisin periminen on mahdollista, jos talo myydään sellaiselle taholle, joka ei voi saada seurantalojen korjausavustusta (esim. liikeyritykselle, kunnalle tai yksityishenkilölle). Avustusta saaneen seurantalon myynnistä ja muista oleellisista muutoksista on aina ilmoitettava Kotiseutuliittoon. Avustus kuoleentuu kokonaan 15 vuodessa ja sen jälkeen sitä ei peritä takaisin. Kalusteisiin annettu avustus kuoleentuu 10 vuodessa. Huom: vuonna 2011 ja sitä ennen avustuksen kuoleentumisaika oli 20 vuotta.

Katso myös: Avustuksen saajan velvollisuudet