Lomakkeet

På svenska

Avustuksen hakeminen

Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa. Avustuksen hakuaika on vuosittain syyskuussa.

Seurantalojen korjausavustusten sähköinen haku

Erityisestä syystä avustusta voi hakea myös tulostettavalla lomakkeella B:1. Huom. lomake on tarkoitettu käytettäväksi vain, jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista. Lomake tulee lähettää postitse Suomen Kotiseutuliittoon 30.9. mennessä (postileima) ja siitä on hyvä ilmoittaa etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

Hakemuslomake B:1 [pdf]


Avustuksen selvittäminen

Myönnetyn avustuksen käytöstä laaditaan selvitys Kotiseutuliiton lomakkeella B:2:

Selvityslomake vuonna 2023 myönnetylle avustukselle

Selvityslomake (v. 2022 myönnetty avustus) [pdf]

Selvityslomake (v. 2021 myönnetty avustus) [pdf]

Selvityslomake (v. 2020 myönnetty avustus) [pdf]

Selvityksen liitteet voi lisätä avustushakemuksen yhteyteen sähköisessä hakujärjestelmässä (alkaen v. 2021). Selvityslomake tulee lähettää postitse.
Sähköinen hakujärjestelmä


Ennakkolausuntopyyntö

Korjaustöitä, joihin haetaan avustusta, ei voi aloittaa ennen avustuksen myöntämistä. Välttämättömät, kiireelliset korjaustyöt voi kuitenkin aloittaa, mikäli niistä on pyydetty Kotiseutuliiton rakennustutkijalta ennakkolausunto. Lausunnossa voidaan todeta töiden periaatteellinen avustuskelpoisuus. Lausunto ei ole lupaus avustuksen myöntämisestä.

Pyydä ennakkolausuntoa [pdf]

Käyttötarkoituksen muutospyyntö

Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty ja mikä sopimukseen on kirjattu. Jos käyttötarkoitusta halutaan perustellusta syystä muuttaa, asiasta on sovittava Kotiseutuliiton rakennustutkijan kanssa ennen töiden aloittamista.

Pyydä käyttötarkoituksen muutosta [pdf]

Avustuksesta luopuminen

Ota yhteyttä Suomen Kotiseutuliittoon (seurantalot [at] kotiseutuliitto.fi).