Lomakkeet

På svenska

Avustuksen hakeminen

Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa:

Seurantalojen korjausavustusten sähköinen haku

Tarvittaessa avustusta voi hakea myös tulostettavalla lomakkeella B:1. Huom. lomake on tarkoitettu käytettäväksi vain, jos sähköinen hakeminen ei ole jostain syystä mahdollista. Lomake tulee lähettää postitse Suomen Kotiseutuliittoon 30.9. mennessä (postileima).

Hakemuslomake B:1 [pdf]


Erillisavustusta vähintään kahden seurantaloyhteisön kuntoarviohankkeeseen*
voi hakea vain tulostettavalla lomakkeella B:3. Lomake tulee lähettää postitse Suomen Kotiseutuliittoon 30.9. mennessä (postileima).

Huom. jos hakijana on vain yksi taloyhteisö, se hakee kuntokartoitusavustusta normaalissa hakumenettelyssä (sähköinen haku).

Erillisavustus hakulomake B:3[pdf]

Jos hankkeeseen (erillisavustus kuntokartoituksiin) osallistuu enemmän kuin kaksi yhteisöä, tulosta tästä liite 1, johon täydennetään muiden yhteisöjen tiedot:

Erillisavustus osallistuva yhteisö Liite 1 [pdf]

*Ks. Erillisavustus 2019 ohje hakijoille [pdf]


Avustuksen selvittäminen

Myönnetyn avustuksen käytöstä laaditaan selvitys Kotiseutuliiton lomakkeella B:2:

Selvityslomake (v. 2020 myönnetty avustus) [pdf]

Selvityslomake (v. 2019 myönnetty avustus) [pdf]

Selvityslomake (v. 2018 myönnetty avustus) [pdf]

Selvityslomake (v. 2017 myönnetty avustus) [pdf]

Selvitykseen liitettävät valokuvat pyydämme lähettämään mieluiten sähköisinä seurantalot(at)kotiseutuliitto.fi (max. n. 5 kpl). Mukaan tieto avustuksen saajasta ja avustusvuodesta. Ei muistitikkuja eikä cd-levyjä.


Ennakkolausuntopyyntö

Korjaustöitä, joihin haetaan avustusta, ei voi aloittaa ennen avustuksen myöntämistä. Välttämättömät, kiireelliset korjaustyöt voi kuitenkin aloittaa, mikäli niistä on pyydetty Kotiseutuliiton rakennustutkijalta ennakkolausunto. Lausunnossa voidaan todeta töiden periaatteellinen avustuskelpoisuus. Lausunto ei ole lupaus avustuksen myöntämisestä.

Pyydä ennakkolausuntoa [pdf]

Käyttötarkoituksen muutospyyntö

Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty ja mikä sopimukseen on kirjattu. Jos käyttötarkoitusta halutaan perustellusta syystä muuttaa, asiasta on sovittava Kotiseutuliiton rakennustutkijan kanssa ennen töiden aloittamista.

Pyydä käyttötarkoituksen muutosta [pdf]

Avustuksesta luopuminen

Ota yhteyttä Suomen Kotiseutuliittoon.