Blanketter

Suomeksi

Sök renoveringsbidrag för föreningshus

Bidraget söks på webbtjänsten: Webbansökan

Vid behov bidraget kan söks med blankett B:1 (skriv ut):

Ansokningsblanketten B:1 [pdf]


Utredning om hur bidraget använts

Om användningen av bidraget som beviljats ges en utredning med Hembygdsförbundets blankett B:2.

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2024) [pdf]

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2023) [pdf]

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2022) [pdf]

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2021) [pdf]

Bilagorna till redovisningen kan skickas per email till seurantalot@kotiseutuliitto.fi. Den egentliga utredningsblanketten skall skickas per post till adressen Suomen Kotiseutuliitto / Föreningshus, Kalevagatan 13 A 5, 00100 Helsingfors. Vi rekommenderar att skicka materialet som vanligt brev, inte som expressbrev eller rekommenderat brev.


Förhandsutlåtande

Om föreningen ska börja med renoveringsarbeten före ansökan har behandlats, måste den kontakta Hembygdsförbundets byggnadsforskare före arbeten börjas.

Be om förhandsutlåtande [pdf]

Ändring av användningsändamålet

Bidraget ska användas för det ändamål som det har beviljats för och som har antecknats i avtalet. Om man vill ändra på användningsändamålet, måste detta avtalas med en byggnadsforskare vid Finlands Hembygdsförbund innan arbeten inleds.

Be om ändring av användningsändamålet [pdf]

Överlämning av understödet

Vänligen kontakta Finlands Hembygdsförbund.