Blanketter

Suomeksi

Sök renoveringsbidrag för föreningshus

Bidraget söks på webbtjänsten: Webbansökan

Vid behov bidraget kan söks med blankett B:1 (skriv ut):

Ansokningsblanketten B:1 [pdf]


Utredning av hur bidraget använts

Om användningen av bidraget som beviljats ges en utredning med Hembygdsförbundets blankett B:2.

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2023)

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2022) [pdf]

Utredningsblankett (bidrag beviljat 2021) [pdf]

Utredningablankett (bidrag beviljat 2020)[pdf]

Bilagorna till redovisningen (fr.o.m. understödsår 2021) läggs till i det elektroniska ansökningssystemet i samband med ansökan: Elektroniskt ansökningsystem


Förhandsutlåtande

Om föreningen ska börja med renoveringsarbeten före ansökan har behandlats, måste den kontakta Hembygdsförbundets byggnadsforskare före arbeten börjas.

Be om förhandsutlåtande [pdf]

Ändring av användningsändamålet

Bidraget ska användas för det ändamål som det har beviljats för och som har antecknats i avtalet. Om man vill ändra på användningsändamålet, måste detta avtalas med en byggnadsforskare vid Finlands Hembygdsförbund innan arbeten inleds.

Be om ändring av användningsändamålet [pdf]

Överlämning av understödet

Vänligen kontakta Finlands Hembygdsförbund.