Föreningshusdelegationen

Suomeksi

I Föreningshusdelegationen företräds alla viktiga centralorganisationer för föreningar som äger föreningshus samt undervisningsministeriet, Museiverket och Finlands kommunförbund.

Föreningshusdelegationens huvudsakliga uppgift är att årligen upprätta ett förslag om fördelning av renoveringsbidrag för föreningshus till Finlands Hembygdsnämnd. Styrelsen för Finlands Hembygdsförbund fattar beslut om fördelning av bidrag enligt delegationens förslag.

Delegationen har som uppgift att

  • årligen upprätta ett förslag om fördelningen av renoveringsbidrag
  • allmänt främja verksamhet som anknyter till föreningshus
  • styra renovering av husen så att den håller arkitektoniskt och tekniskt hög klass
  • utveckla samarbetet mellan samfund som äger föreningshus och den statliga samt kommunala förvaltningen
  • utveckla husen som centra för den lokala hobbyverksamheten och det lokala sociala livet
  • främja forskning och utbildning om föreningshus
  • tillhandahålla undervisnings- och kulturministeriet med tidsenlig information om hur verksamheten för renovering av föreningshus förverkligas och bör utvecklas

Medlemmar i Föreningshusdelegationen 2023–2026