Hederspris för bra renovering

Suomeksi

Känner du till ett välrenoverat föreningshus som förtjänar att bli belönat? Föreningshusdelegationen delar ut Hederspriset för bra renovering som ett erkännande till ett föreningshus, som renoverats pietetsfullt och vars användbarhet är bättre tack vare renoveringen.

Ett välrenoverat föreningshus har renoverats med metoder och material som passar den gamla byggnaden. En bevarande renoveringsmetod är ett mer hållbart alternativ än att bygga nytt, ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. I prismotiveringarna betonas det traditionella byggandets särdrag och värnandet av byggnadens historia. Även funktionsmässiga förbättringar, såsom tillgänglighetslösningar och utbyggnader, har planerats så att de passar den gamla byggnaden.

Föreningshusen är medborgarsamhällets byggstenar: vid nominering lönar det sig att betona hur renoveringen ökat användningen av huset samt stärkt gemenskapen och talkoandan.

Priset kan endast tilldelas högst fem år gamla renoveringar.

Bland nomineringarna väljer en jury ut hus till tävlingens nästa skede. Om de utvalda husen kan det ännu begäras ytterligare information. Husen offentliggörs på föreningshusdagen det andra veckoslutet i september. Vinnaren offentliggörs i november. Priset är en bronsskulptur, varav det utdelas en per år. Flera hedersomnämnanden kan delas ut.

Förutsättningar för att tilldelas priset är att föreningshuset ägs av ett samfund som är berättigat till renoveringsbidrag för föreningshus (registrerad förening eller annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga). Till exempel kan en byggnad som ägs av kommunen inte belönas.

Nomineringar lämnas in sist 31.5.2024 på denna elektroniskt formulär.

Ansökan, foton och bilagorna kan vid behov också skickas per post (Finlands Hembygdsförbund, Kalevagatan 13 A 5, 00100 HELSINGFORS). Ansökan och bilagornas returneras inte.

Prisjury 2024

ordförande Mikko Härö, Föreningshusdelegation
traditionsbyggmästare Anne Uosukainen, Birkalands landskapsmuseum
arkitekt, universitetslärare Iida Kalakoski, Tammerfors universitet
byggnadsforskare Jari Heiskanen, Finlands Hembygdsförbund

Mer information

föreningshuskoordinator Elina Vulli
tel. 041 314 2879
seurantalot@kotiseutuliitto.fi

Hus som har belönats tidigare (på finska)

Hyvin korjatut -fotogalleri på Hembygdsförbundets Facebooksida