Avustuspäätökset ja maksaminen

På svenska

Avustuksen myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus toukokuussa 2023.

Avustuksen saajia tiedotetaan myönnetystä avustuksesta ja ohjeistetaan maksatuksen hakemisesta välittömästi myöntöpäätösten jälkeen.

Avustuksen maksamisen ehtona on, että hakija toimittaa määräaikaan mennessä

  • virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittaman selvityslomakkeen avustuksen käytöstä
  • tositteet vähintään myöntösumman suuruisista, avustuksen kohteena olevassa rakennuksessa 1.10.2022–30.4.2023 aiheutuneista lämmityskustannuksista
  • maksutositteet, jotka osoittavat että hakija on itse maksanut maksut