Hakulomakkeen täyttöohjeet

På svenska

Tulosta hakulomakkeen täyttöohje PDF-muodossa tästä. (klikkaa linkkiä)

Avustuksen hakuaika on 6.3.–11.4.2023             

Yleiset ohjeet

Selvitä vastaukset etukäteen hakulomakkeella kysyttäviin kysymyksiin

Ennen sähköiselle hakulomakkeelle kirjautumista kannattaa selvittää vastaukset hakulomakkeella kysyttäviin kysymyksiin ja kirjoittaa ne itselleen jo valmiiksi muistiin. Lomakkeella kysytään perustietoja hakijasta ja rakennuksesta, sekä seuraavia tietoja:

 • Energiahintojen nousun vaikutukset yhteisöllisen talon toimintaan ja talouteen 1.10.2022–30.4.2023
 • Hakijan toimenpiteet energian säästämiseksi ajanjaksolla 1.10.2022–30.4.2023
 • Avustuksen kohteena olevan yhteisöllisen talon
  o kokonaispinta-ala
  o kokoontumis- ja harrastustilojen (sali, näyttämö, kokoushuoneet, kahvio, keittiö aputiloineen, eteinen, vessat ja pesuhuoneet, kalustevarasto, talotekniikan tila, kiinteistönhoitajan asunto) yhteispinta-ala
  o suurimman kokoontumistilan (salin) pinta-ala
  o lämmitysjärjestelmä
 • Haettavan avustuksen määrä euroina
  o Avustussumma ei voi kattaa 100 % avustuksen kohteena olevan rakennuksen energiakustannuksista
 • Onko rakennus saanut seurantalojen korjausavustusta kuluneen 5 vuoden aikana (kyllä/ei)
 • Onko rakennus saanut seurantalojen korona-avustuksia vuonna 2020 ja/tai vuonna 2021 (kyllä/ei)

Hanki hakemuksen liitteet

Hakemuksessa on pakollisia liitteitä. Ne kannattaa hankkia omalle tietokoneelle valmiiksi. Liitteiden tulee olla doc-muodossa tai pdf-muodossa. Yhden liitteen koko voi olla enintään 3 MB. Hakemuksessa vaadittavat liitteet ovat:

 • Hakijayhteisön säännöt tai muu kuvaus yhteisön toiminnan tarkoituksesta ja talon käytöstä
 • Hakijayhteisön viimeisin vuosi- tai toimintakertomus
 • Hakijayhteisön viimeisin vahvistettu tilinpäätös
 • Hakijayhteisön viimeisin allekirjoitettu tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
 • Avustuksen kohteena olevan rakennuksen lainhuutotodistus, kiinteistöverokuitti tai vuokrasopimus

Mikäli rakennuksen omistaa useampi yhteisö, sähköiseen hakemukseen liitetään muiden yhteisöjen allekirjoitettu valtakirja, jossa muut omistajat valtuuttavat hakijan hakemaan avustusta.

Hakemuksen täyttäminen ja jatkaminen myöhemmin

Lomakkeelle syötetyt tiedot tallentuvat, kun siirtyy ”Seuraava”-painikkeella seuraavalle sivulle. Sähköisen hakemuslomakkeen voi siis tallentaa keskeneräisenä ja täyttämistä jatkaa myöhemmin.

Muistathan kuitenkin lähettää hakemuksen ”Lähetä”-painikkeesta.

Hakemuksen lähettäminen

Muistathan lähettää hakemuksen. Huomioi erityisesti, että sähköinen lomake lähetetään vasta, kun painat ”Lähetä”-painikkeesta. Hakemuksen tietoja ei voi muokata lähettämisen jälkeen.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostitse vahvistuksen hakemuksen lähettämisestä. Lähettämisen jälkeen voit myös tallentaa hakemuksen yhteisön omaan käyttöön.

Kysymyskohtaiset ohjeet

Hakija

Avustusta voidaan myöntää seurantalomaista rakennusta ylläpitäville yleishyödyllisille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, osakeyhtiöille, puolueosastoille ja säätiöille. Näitä ovat työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot ja urheiluseurat sekä muut vastaavat yleishyödylliset yhteisöt. Kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada avustusta. Avustusta ei myöskään voi saada rekisteröimätön yhteisö.

Rakennusta ylläpitävän yhteisön tulee omistaa tai pitkäaikaisella vuokrasopimuksella hallita vapaassa kansalaiskäytössä olevaa seurantalomaista rakennusta, jonka käyttö on vakiintunutta. Mikäli yhteisö on kiinteistöllä tai rakennuksessa vuokralla, tulee yhteisön vastata talon ylläpitokuluista.

Mikäli rakennuksen omistaa useampi yhteisö, tulee avustusta hakea yhden yhteisön nimissä muilta saadulla valtakirjalla. Hakulomakkeelle merkitään vain hakemiseen valtuutetun yhteisön tiedot. Muiden yhteisöjen allekirjoitettu valtakirja, jossa muut omistajat valtuuttavat hakijan hakemaan avustusta, liitetään sähköiseen hakemukseen liitteeksi.

Hakijayhteisöllä voi olla elinkeinotoimintaa, mikäli sen tuotot käytetään yhteisön sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta. Ohjeellinen raja on, että talo on ollut käyttökunnossa ja käytössä vähintään vuonna 2019 ja sen jälkeen.

Hakemiseen valtuutettu henkilö voi olla henkilö, joka allekirjoittaa yhteisön nimen, mutta myös muu yhteisön kannalta luotettava henkilö tulee kyseeseen. Henkilöllä tulee olla valtuutus hakea avustusta yhteisön puolesta ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakulomaketta ei allekirjoiteta. Sen sijaan avustuspäätöksen jälkeen maksatuksen hakemisen yhteydessä toimitetaan selvityslomake, jonka allekirjoittavat yhteisön viralliset nimenkirjoittajat.

Rakennus

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Talo on vapaassa kansalaiskäytössä. Se on rakennettu seurantaloksi tai työväentaloksi ja taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan. Vaihtoehtoisesti rakennus on kylätalo tai kaupunginosatalo, jossa on ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja.
 • Ainakin suurinta osaa talosta käytetään sekä yhdistystoiminnan tilana että harrastus-, kokoontumis- ja juhlatilana.
 • Rakennuksessa on lämmitettynä ja ympärivuotisessa käytössä vähintään yksi suurehko kokoontumistila aputiloineen, mutta tilan ei tarvitse olla sali.
 • Taloa ylläpitävä yhteisö päättää talon toiminnasta, ja järjestää itse siellä toimintaa. Lisäksi yhteisö antaa talon vastikkeetta tai vastikkeella ulkopuolisen käyttöön osittain tai osa-aikaisesti. Käytännössä muita käyttäjiä ovat seudun muut yleishyödylliset yhteisöt, vapaa sivistystyö ja seudun asukkaat ja muut toimijat.

Avustuksen kohteena eivät tule kyseeseen:

 • Vain rajatun kansalaispiirin käytössä olevat rakennukset
 • Pelkästään kesäkäytössä olevat rakennukset
 • Jatkuvasti kaupalliseen toimintaan, yritykselle tai kunnalle vuokratut tilat
 • Urheiluseurantalot, joiden hallimaista tilaa käytetään vain urheiluun
 • Pelkästään teatterina tai elokuvateatterina toimivat rakennukset
 • Huoneisto ja siitä vastikkeen maksaminen

Vuokratiloissa toimivilla yhteisöillä tulee olla rakennukseen pitkäaikainen vuokrasopimus.

Rakennuksen pinta-alat voidaan ilmoittaa rakennuspiirustusten mukaan tai mittaamalla itse. Pinta-alat saadaan laskettua kertomalla leveys (metriä) pituudella (metriä). Kokonaispinta-alan voi ilmoittaa ulkomittojen perusteella.

Kokoontumis- ja harrastustilojen yhteispinta-ala saadaan selville laskemalla kokoontumiseen ja harrastustoimintaan tarkoitettujen yksittäisten tilojen pinta-alat yhteen. Kokoontumiseen ja harrastustoimintaan tarkoitetuiksi tiloiksi lasketaan sali, näyttämö, kokoushuoneet, kahvio, keittiö aputiloineen, eteinen, vessat ja pesuhuoneet, kalustevarasto, talotekniikan tila sekä kiinteistönhoitajan asunto.

Energiahintojen nousun vaikutukset yhteisöllisen talon toimintaan ja talouteen 1.10.2022–30.4.2023 (max 2000 merkkiä)

Ilmoita, miten energiahintojen nousu on vaikuttanut avustuksen kohteena olevalla seurantalolla. Esim. miten kävijämäärä on muuttunut ja miten vuokraustulot ja energiakustannukset ovat kehittyneet. Kerro sekä toiminnallisista että taloudellisista vaikutuksista. Maalis-huhtikuun 2023 osalta esitä arvio vaikutuksista.

Hakijan toimenpiteet energian säästämiseksi ajanjaksolla 1.10.2022–30.4.2023 (max 2000 merkkiä)

Ilmoita, minkälaisia toimia avustuksen kohteena olevalla seurantalolla on tehty energian säästämiseksi. Maalis-huhtikuun 2023 osalta esitä arvio tehtävistä toimenpiteistä.

Onko rakennus saanut seurantalojen korjausavustusta kuluneen 5 vuoden aikana (kyllä/ei)

Seurantalojen korjausavustus on Suomen Kotiseutuliiton opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta jakama vuosittainen avustus. Sillä on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Onko rakennus saanut seurantalojen korona-avustuksia vuonna 2020 ja/tai vuonna 2021 (kyllä/ei)

Seurantalojen korona-avustukset olivat opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2020–2021 jakamia avustuksia. Niitä myönnettiin seurantalomaisessa käytössä oleville yhteisöllisiä taloja ylläpitävien yhteisöjen tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustusta voitiin käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Haettavan avustuksen määrä euroina

Myönnettävien avustusten suuruus perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon energiahintojen nousun vaikutus, kokoontumis- ja harrastustilojen pinta-ala sekä hakijan toimet energian säästämiseksi.

Avustusta voi hakea energiakustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ajalla 1.10.2022-30.4.2023. Kulujen ei kuitenkaan tarvitse olla maksettu 30.4.2023 mennessä.

Avustussumma ei voi kattaa 100 % avustuksen kohteena olevan rakennuksen energiakustannuksista.

Avustuksen maksamisen ehtona on, että hakija toimittaa määräaikaan mennessä:

 • virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittaman selvityslomakkeen avustuksen käytöstä
 • tositteet vähintään myöntösumman suuruisista, avustuksen kohteena olevassa rakennuksessa 1.10.2022–30.4.2023 aiheutuneista lämmityskustannuksista
 • maksutositteet, jotka osoittavat että hakija on itse maksanut maksut

Hakemuksen liitteet

Hakemuksessa vaaditaan kaikilta pakollisina liitteinä seuraavat asiakirjat:

 • Hakijayhteisön säännöt tai muu kuvaus yhteisön toiminnan tarkoituksesta ja talon käytöstä

Sääntöjen asemesta voi toimittaa muun asiakirjan tai selvityksen, josta selviää yhteisön toiminnan tarkoitus ja talon käyttö vapaassa kansalaistoiminnassa.

 • Hakijayhteisön viimeisin vuosi- tai toimintakertomus
 • Hakijayhteisön viimeisin vahvistettu tilinpäätös
 • Hakijayhteisön viimeisin allekirjoitettu tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
 • Avustuksen kohteena olevan rakennuksen lainhuutotodistus, kiinteistöverokuitti tai vuokrasopimus
  Mikäli talo omistetaan, toimitetaan lainhuutotodistus tai kiinteistöverokuitti. Mikäli taloa vuokrataan, toimitetaan jäljennös vuokrasopimuksesta.

Mikäli rakennuksen omistaa useampi yhteisö, sähköiseen hakemukseen liitetään muiden yhteisöjen allekirjoitettu valtakirja, jossa muut omistajat valtuuttavat hakijan hakemaan avustusta.

Kysy tarvittaessa neuvoa

Neuvontaa tarjotaan arkisin Kotiseutuliiton toimiston aukioloaikoina.

Kysy neuvoa hakemisesta ja järjestelmän käytöstä:
energiatuki @ kotiseutuliitto.fi, puh. 044-9722825.

Teknisissä ongelmissa voit olla yhteydessä myös palvelun tuottajaan:
seurantalot @ vetokonsultit.fi