Bidragsbeslut och utbetalning

Suomeksi

Styrelsen för Finlands Hembygdsförbunds besluter om beviljandet av bidrag i maj 2023.

Bidragsmottagarna meddelas om det beviljade bidraget och instrueras om hur man söker utbetalning omedelbart efter de beviljande besluten fattats.

Villkoret för utbetalningen av bidraget är att den sökande lämnar in följande inom tidsfristen:

  • redovisningsblankett om användning av bidraget undertecknad av samfundets auktoriserade prokurist
  • betalningsverifikat om uppvärmningskostnaderna av den byggnad som beviljades bidraget under perioden 1.10.2022–30.4.2023
  • behandlingsverifikat som visar att den sökande själv har betalat kostnaderna