UKK: Korona-avustus seurantaloille

Korona-avustus seurantalojen ylläpitokustannuksiin on haettavana 5.10.2020 saakka opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Hakuilmoitus ja linkki hakuun:
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille

Hakuilmoituksesta löytyy kattavasti tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta. Tällä sivulla olevat usein kysytyt kysymykset täydentävät hakuilmoituksen ohjeita.

Hakemuksen tekeminen lyhyesti:
– Asiointivaltuuksien hoitaminen kuntoon (ohjeita kohdassa 1. tällä sivulla)
– Lisäliitteen täyttäminen (löytyy hakuilmoituksesta)
– Asiointipalveluun kirjautuminen ja hakemuslomakkeen täyttäminen (ohjeet kohdassa 2.) sekä liitteiden jättäminen.
– Tutustu myös avustuksen saajan velvollisuuksiin (ks. hakuilmoitus). Huomaa mm. että avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Tämän sivun ohjeet:

  1. Asiointipalveluun kirjautumista koskevat kysymykset
  2. Hakemuksen tietoja koskevat kysymykset

1. Asiointipalvelun käyttö

a. Miten asiointipalveluun tunnistaudutaan?

Organisaation puolesta asioiva (esim. puheenjohtaja) tunnistautuu asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ei siis ole olemassa mitään erillisiä tunnuksia millä palveluun kirjaudutaan.

Tämän jälkeen kirjautunut henkilö valitsee palvelussa, että asioi organisaation (yhdistyksen) puolesta. Tämä edellyttäää, että asiointivaltuudet ovat kunnossa. Jos ne eivät ole kunnossa, katso ohjeet seuraavasta kysymyksestä b.

Asiointipalvelun käytön mahdollistavien valtuuksien hallinnointi tapahtuu Katso-palvelussa tai Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Katso-valtuuksien hallinnointi onnistuu osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/ ja Suomi.fi-valtuuksien hallinnointi osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Huom. Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020, joten uusien hakijoiden kannattaa ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet.

Jos organisaatiolla on jo ollut Katso-valtuudet käytössä ja se tarvitsee nyt uusia valtuuksia hakua varten, niin niitä voi hallinnoida yhteisön Katso-pääkäyttäjä Katso-palvelussa. Tarvittaessa tässä auttaa Katso-tuki https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/katso-tuki/ (esim. jos ei ole tiedossa kuka on organisaation Katso-pääkäyttäjä).

 

b. Yhdistyksellämme ei ole Katso- eikä Suomi.fi-valtuuksia, miten toimimme?

Hoitakaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Älkää jättäkö hakemista viime hetkeen. Kaikki organisaatiot voivat jo hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia (oli nimenkirjoittajia yksi tai kaksi), mutta osa organisaatioista ei pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti vaan tämä tapahtuu virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.
OKM:n sivulla https://minedu.fi/asiointipalveluun-kirjautuminen-ja-valtuudet löytyy ohjeet tähän.

Myös Nuorisoseurat on tehnyt yksityiskohtaisen ohjeen asiointivaltuuksista ja niiden hakemisesta:
Nuorisoseurojen ohje valtuuksista

Kun suomi.fi-valtuushakemusta tehdään, tulee hakijan valita 252 eri roolin joukosta oikea rooli, jotta hakemuksen lähettäminen onnistuu. Roolit on kuvattu ministeriön ohjeessa täällä otsikon Mitkä ovat asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusroolit ja mitä valtuuksilla voi tehdä -alla. Vahvin rooli on ”Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi (organisaatio)”.

HUOM. Sähköisiä asiointivaltuuksia koskeva palvelu on ruuhkautunut. Mikäli ette saa hakemusta toimitettua sähköisen asiointipalvelun kautta, voitte laatia sen oheiselle lomakkeelle. Muista pakolliset liitteet!
Hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan skannattuna liitteineen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)minedu.fi. Mikäli tiedostojen suuruus ylittää 10 megatavua, tulee lähetys jakaa useampaan sähköpostiviestiin.

Word-lomake yleisavustus 2019-08

Katso ohjeet lomakkeen täyttämiseen tämän sivun alalaidasta (osa 2.).

c. Kirjauduin asiointipalveluun, mutta korona-avustus seurantaloille ei ole haettavissa.

Olet todennäköisesti kirjautunut henkilöhakijana. Kirjautuminen ulos asiointipalvelusta ja selaimen sulkeminen, ja tämän jälkeen kirjautuminen uudestaan asiointipalveluunvoi auttaa, mikäli valtuudet yhteisön puolesta asioimiseen on kunnossa.

 

d. Kirjautuminen onnistui, mutta pystyn asioimaan vain oman yritykseni puolesta, en yhdistyksen.

Hakemus pitää tehdä yhdistyksen nimissä. Onko valtuudet hoidettu kuntoon?

e. Yhdistyksellämme on 2 allekirjoittajaa. Miten allekirjoittaminen onnistuu asiointipalvelussa?

Hakemuksen voi allekirjoittaa kaksi henkilöä, mutta molemmat tarvitsevat valtuusroolin. Katso ohje tästä (pdf).

 

f. Lisää ohjeita asiointipalvelun käyttöön

Hakuilmoitukseen on koottu tietoa ja linkkejä asiointipalvelun käyttöön (Miten avustusta haetaan -otsikon alla).

Tietoa myös https://minedu.fi/asiointipalvelu

 

2. Hakemuksen täyttäminen

! Hakemuksen tekeminen kannatta aloittaa täyttämällä pakollisen lisäliitteen tiedot. Avustusta koskevan lisäliitteen pohja löytyy hakuilmoituksen otsikon ”HUOM. Hakemukseen liitettävät pakolliset liitteet” -alta.

Kun lisälitteen tiedot on täytetty, voi kirjautua asiointipalveluun ja täyttää siellä hakemuslomakkeen. Lomakkeeseen liitetään myös kaikki pakolliset liitteet.

Katso tästä kuvallinen ohje hakemuslomakkeen kenttien täyttämiseen.

På svenska: Tilläggsanvisningför ifyllande av ansökningsblanketten

Älä unohda pakollisia liitteitä! Jos jokin liite on unohtunut, sen voi lisätä hakemukseen, vaikka hakemus olisi jo lähetetty. Hakemusta voi täydentää vielä 2 viikkoa hakuajan loppumisen jälkeen.

 

Lisäliitteen kysymys 5: Tulonmenetysten ilmoittaminen

”Pakollisen liitteen kohdassa 5. kysytään tulojen menetykset. Miten ne ilmoitetaan? Esimerkiksi toteutumatta jääneet tanssit 2000 euroa, mutta tanssien järjestämisestä olisi tullut 500 euroa kuluja.”

Ilmoittakaa tulonmenetys bruttona, eli koko 2000 euroa kirjataan liitteessä tulonmenetykseksi. Säästyneet kulut eli 500 euroa tulee merkitä syntymättä jääneiksi menoiksi (liitteen kohdassa 6.)