Tävlingen Kulturmiljöskaparna

Europeiska kulturmiljödagarna erbjuder ett bra tillfälle att beakta kulturarvet inom småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och klubbverksamheten.

Tävlingen Kulturmiljöskaparna, som ordnas årligen, uppmuntrar till att tillsammans bekanta sig med närmiljön, intressanta byggnader, landskap, seder, berättelser och lokal historia.

Tävlingens tema 2023-2024 är Det levande arvet

Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers, är en tävling som bjuder in deltagarna att presentera sådant kulturarv som är viktigt för barn och unga. Man kan delta i tävlingen i anslutning till undervisningen, i morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubb- och hobbyverksamheten .

Tävlingens tema i år är Det levande arvet. Det levande arvet är immateriellt kulturarv, såsom seder och bruk, färdigheter och berättelser. Det levande arvet är bland annat kunskaper om fest och vardag, spel och lekar, handarbets- och hantverkskunnande samt mattraditioner, musik och dans, muntlig tradition och natur. Där ingår även kunskaper om hur man använder och sköter byggnader, gårdar och landskap.

Vem kan delta?

Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i tävlingen Kulturmiljöskaparna i två olika åldersserier:

  • grupper med 6–11-åringar (födda mellan 2012–2017)
  • grupper med 11–17-åringar (födda mellan 2006–2011)

Gruppstorleken för 6-11-åringar är inte begränsad. För 11-17-åringar gruppstorleken måste begränsas till 2-5 personer.

Gruppen ska ha en gruppledare, en mentor. En ledare kan vara en person som arbetar på en etablerad organisation med barn och unga.

Syftet med mentorn är att stödja, uppmuntra och inspirera barn och unga i genomförandet av arbetet. Ämnet, framställningssättet och innehållet ska ha valts, planerats och genomförts av barnen.

Hur deltar man i tävlingen?

Man kan delta i tävlingen under perioden 1. september 2023 – 28. februari 2024.

Utforska tillsammans sådant kulturarv som är viktigt för barn och unga och sök svar på frågan: Vad är vårt europeiska levande kulturarv? Dessa frågor kan hjälpa er: Vad betyder kulturarvet och traditioner för oss? Vad vet vi om europeiska kulturarvet? Hur syns det europeiska arvet och berättelsen omkring oss, i vårt eget kulturarv? Vad är det mest intressanta med det egna, lokala arvet? Är det någonting unikt eller har det kopplingar till andra ställen i Europa?

Ni kan även diskutera det levande arvet med hjälp av Kulturarvsnurran skapad av Museiverket i samarbete med Finlands kulturarvssällskap.

Berätta er historia genom att göra en högst fem minuter lång video eller ett fotografi, en målning, en ritning eller annan visuell framställning samt en högst 800 ord lång historia som kompletterar bilden/videon.

Obs! Bilderna kan laddas upp endast i png-, gif-, jpg- eller jpeg-format. Videon kan laddas upp endast med YouTube-länk eller Vimeo-länk. Vid behov videon kan laddas upp till Kulturmiljödagarnas YouTube-kanal. Vänligen kontakta Hanna Hanna.P.Hamalainen@gov.fi.

Ladda upp ert grupparbete och de begärda deltagaruppgifterna på www.europeanheritagedays.com > “Send your experience”.  Observera att arbetena och deltagaruppgifterna visas offentligt på webbplatsen. Gruppledaren ska ta hand om tillstånden gällande barns/ungas deltagande samt publiceringen av personuppgifter och arbeten. Gruppledaren ansvarar också för publiceringsrättigheterna för andra parters fotografier, videor, musik eller annat material som eventuellt ingår i verket.

Delta också i sociala medier

Ni kan dela era iakttagelser, erfarenheter och inlärningsupplevelser i anslutning till uppgiften samt levande arv som är viktigt för barn och unga på sociala medier: #Kulturmiljöskaparna  #HeritageMakers

Bedömningskriterierna

Bedömningskriterierna är arbetets konstnärliga meriter, originalitet och kreativitet samt ett djupgående och omsorgsfullt genomförande. Bedömningen påverkas dessutom av hur tävlingsarbetets objekt och berättelse lyckas presenteras på bilderna/videon och i texten, hur väl arbetet svarar på frågan ”Vad är vårt europeiska levande kulturarv” och hur barnens egen röst hörs i arbetet. Juryn är arbetsgruppen för europeiska kulturmiljödagarna.

Priser

Det bästa verket i båda tävlingsklasserna belönas med 200 euro och får delta i den europeiska tävlingen Young European Heritage Makers. Tävlingsjuryn är arbetsgruppen för Europeiska kulturmiljödagarna.

Av verken av de bästa grupperna i Europa sammanställs en utställning i Strasbourg. Dessutom får upphovsmännen till de bästa verken i tävlingsserien för 11–17-åringar möjlighet att resa till Strasbourg för att besöka Europarådet.

Internationell framgång i Finland under tidigare år

Tävlingens vinnare förra året var Nurmijärven yhteiskoulu med fint bildkonstarbete och Finlandsskolan i New York med en rolig video. Båda pristagarna vann också i den internationella konkurrensen.

År 2021 vann förskolan från Raisio och bildkonstskolan från Nurmijärvi.

Tävlingen

  • stödjas barn och unga i deras formande av sin kulturidentitet och sitt förhållande till omgivningen.
  • främjas barns och ungas kännedom om, uppskattning för och färdigheter att utvärdera den lokala kulturmiljön.
  • stödjas barns och ungas deltagande, påverkan och medborgaraktivitet i närmiljön och mer omfattande i hela samhället.
  • stödjas kulturmiljö- och demokratifostran inom småbarnsfostran, i skolor, läroanstalter och organisationer samt hos andra aktörer.

Ytterligare uppgifter

Tävlingen Young European Heritage Makers har sitt ursprung i Finland, i tävlingen Kulturmiljöskapare som utvecklades år 2013. Tävlingen utvidgades 2018 till en europeisk tävling.