Tävlingen Kulturmiljöskaparna

Europeiska kulturmiljödagarna erbjuder ett bra tillfälle att beakta kulturarvet inom småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och klubbverksamheten.

Utöver att delta i tävlingen Kulturmiljöskaparna kan läroanstalter och klubbar fira Europeiska kulturmiljödagarna på många olika sätt. Ni kan till exempel bekanta er med närmiljön och lokalhistorien eller kontakta er utländska vänskola och bekanta er med kulturarvet på era hemorter.

Evenemang inom skolorna kan anmälas till de nationella samordnarna för uppföljning.

Kulturmiljöskaparna

Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers är en tävling där man reflekterar över sitt eget kulturarv och dess europeiska dimensioner. Med tävlingen vill man uppmuntra barn att bekanta sig med sitt kulturarv samt hantera den genom berättelser.

Tävlingen ordnas årligen. Nästa gång tävlingen inleds den 1 september 2023.

Tävlingsbidraget kan vara förknippad med immateriell eller materiell kultur, den kan vara en del av naturens mångfald, olika färdigheter eller traditioner, eller så kan den vara digitalt arv. I tävlingen som inleds 2023 är det bra att behandla det immateriella kulturarvet i enlighet med årstemat Levande traditioner.

Vem kan delta?

Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i tävlingen Kulturmiljöskaparna i två olika åldersserier:

  • grupper med 6–11-åringar (födda mellan 2012–2017)
  • grupper med 11–17-åringar (födda mellan 2006–2011)

Gruppstorleken för 6-11-åringar är inte begränsad. För 11-17-åringar gruppstorleken måste begränsas till 2-5 personer.

Gruppen ska ha en gruppledare, en mentor. En ledare kan vara en person som arbetar på en etablerad organisation med barn och unga.

Syftet med mentorn är att stödja, uppmuntra och inspirera barn och unga i genomförandet av arbetet. Ämnet, framställningssättet och innehållet ska ha valts, planerats och genomförts av barnen.

Tävlingstid

Nästa gång man kan delta i tävlingen under perioden 1. september 2023 – 15. februari 2024.

Vad är ert europeiska kulturarv?

Undersök tillsammans er miljö och ert kulturarv och sök svar på fråga

  • Vad är vårt europeiska kulturarv?

Dessa frågor kan hjälpa er: Vad betyder kulturarvet och traditioner för oss? Vad vet vi om europeiska kulturarvet? Hur syns det europeiska arvet och berättelsen omkring oss, i vårt eget kulturarv? Vad är det mest intressanta med det egna, lokala arvet? Är det någonting unikt eller har det kopplingar till andra ställen i Europa?

Berätta er historia genom att göra en högst fem minuter lång video eller ett fotografi, en målning, en ritning eller annan visuell framställning samt en högst 800 ord lång historia som kompletterar bilden/videon.

Obs! Bilderna kan laddas upp endast i png-, gif-, jpg- eller jpeg-format. Videon kan laddas upp endast med YouTube-länk eller Vimeo-länk. Vid behov videon kan laddas upp till Kulturmiljödagarnas YouTube-kanal. Vänligen kontakta Hanna Hanna.P.Hamalainen@gov.fi eller Riina Riina.Koivisto@kotiseutuliitto.fi.

Ladda upp ert grupparbete och de begärda deltagaruppgifterna på www.europeanheritagedays.com > “Send your experience”.  Observera att arbetena och deltagaruppgifterna visas offentligt på webbplatsen. Gruppledaren ska ta hand om tillstånden gällande barns/ungas deltagande samt publiceringen av personuppgifter och arbeten. Gruppledaren ansvarar också för publiceringsrättigheterna för andra parters fotografier, videor, musik eller annat material som eventuellt ingår i verket.

Eftersom tävlingen är europeisk, kan man välja att presentera kulturarvet på engelska.

Vid bedömning uppmärksammas

  • Arbetets särprägel och kreativiteten som använts
  • Hur väl arbetet besvarar frågorna som presenteras ovan

Tävlingen

  • stödjas barn och unga i deras formande av sin kulturidentitet och sitt förhållande till omgivningen.
  • främjas barns och ungas kännedom om, uppskattning för och färdigheter att utvärdera den lokala kulturmiljön.
  • stödjas barns och ungas deltagande, påverkan och medborgaraktivitet i närmiljön och mer omfattande i hela samhället.
  • stödjas kulturmiljö- och demokratifostran inom småbarnsfostran, i skolor, läroanstalter och organisationer samt hos andra aktörer.

Ytterligare uppgifter

Bekanta dig med mer detaljerade instruktioner och delta i tävlingen:

Tävlingen Young European Heritage Makers har sitt ursprung i Finland, i tävlingen Kulturmiljöskapare som utvecklades år 2013. Tävlingen utvidgades 2018 till en europeisk tävling.