European Heritage Days Stories

Europarådets projektutlysning European Heritage Days Stories erbjuder finansiering för kulturarvsprojekt. European Heritage Days Stories bjuder in evenemangsarrangörer under de europeiska kulturmiljödagarna för att berätta historier om kulturarvet och bevarandet av det och ansöka om finansiering för ett projekt som anknyter till berättelsen.

Ansökningsomgången European Heritage Days Stories ger Kulturmiljödagarnas evenemangsarrangörer möjlighet att berätta historier om kulturarvets europeiska dimension. De understöd som beviljas stöder lokala kulturarvsaktörer och deras verksamhet från olika delar av Europa.

Vem kan delta?

Understöd kan ansökas av

  • aktörer som under de fyra senaste åren har ordnat evenemang under Europeiska kulturmiljödagarna
  • platser som har fått europeiska kulturarvsmärket och
  • aktörer som har vunnit Europa Nostra priset.

Den aktör som lagt fram projektförslaget förväntas ordna ett evenemang för de Europeiska kulturmiljödagarna också under ansökningsåret.

Så här kan ni delta

Berättelser och korta projektförslag laddas ner på European Heritage Days webbplatsen på engelska eller franska.

Ansökan görs i två faser. Av alla berättelser som anmälts inom utsatt tid väljs de mest intressanta. De inbjuds att lämna in en mer detaljerad projektansökan med sina budgetar. Av dessa projektförslag får cirka 10 projekt finansiering på upp till 10 000 euro för att genomföra sitt projekt.

År 2023 var ansökningstiden 17 januari – 28 februari. Ansökningstiden är årlig.