Kontaktuppgifter

Fråga oss mer information om kulturmiljödagarna och ordnandet av evenemang, beställ material och ge respons.

Jonina Vaahtolammi, Finlands Hembygdsförbund
jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi eller ERP@kotiseutuliitto.fi, tfn 044 974 1705
Finlands Hembygdsförbund, Kalevagatan 13 A, 00100 Helsingfors

Hanna Hämäläinen, miljöministeriet
hanna.p.hamalainen@gov.fi, tfn 0400 143 956
Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet

Följ kulturmiljödagarna i sociala medier

Facebook: EHDFinland
Twitter: @EHDFinland
Instagram: @kulttuuriymparistomme

Arbetsgruppen samordnar Finlands verksamhet

Arbetsgruppen planerar kulturmiljödagarnas olika årsteman, material och kommunikation och söker nya samarbetspartner som kan ordna program under kulturmiljödagarna.

Arbetsgruppen består av representanter för

  • Finlands Hembygdsförbund
  • Finlands museiförbund ry
  • Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
  • Miljöministeriet
  • Museiverket
  • Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Utbildningsstyrelsen